>"%s"wettelijke pensioenleeftijd

Het wettelijk pensioen, belofte maakt schuld? (Bloom Law)

Auteur: Kristof Salomez (Bloom Law) Publicatiedatum: 30/11/2017 Afgelopen donderdag werd in de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsontwerp goedgekeurd waarmee de actuele pensioenwetgeving op twee essentiële punten wordt gewijzigd. Het in de Kamer goedgekeurde wetsontwerp strekt er met name toe het principe van de eenheid van pensioenloopbaan

2017-12-06T09:47:51+00:00 6 décembre, 2017|Categories: Droit des affaires Droit social|Tags: , , |

Voor beschermde werknemers is de verkorte opzeggingstermijn pas een optie vanaf hun 65e verjaardag (Younity)

In haar arrest van 9 september 2016 herhaalde het Arbeidshof van Gent dat de werknemer – lid van de OR of de CPBW – geniet van de bescherming tegen ontslag tot aan de wettelijke pensioenleeftijd, te weten 65 jaar. Dit is inderdaad hetgeen voorzien is in artikel 2, §2 van