>"%s"vruchtgebruik

Voorontwerp Burgerlijk Wetboek : kansen én uitdagingen voor de vastgoedsector (Altius)

Auteur: William Timmermans (Altius) Publicatiedatum: 11/01/2018 Minister van Justitie Koen Geens werkt aan een globale hervorming van het Burgerlijk Wetboek. De eerste ontwerpen zijn inmiddels gekend, waaronder het toekomstige Boek II “Goederenrecht”. De bedoeling van de hervorming is voornamelijk om de bestaande regels inzake het goederenrecht te moderniseren en tegelijk

2018-01-15T11:10:52+00:00 15 janvier, 2018|Categories: Droit civil Droit des contrats et des biens|Tags: , , |

Waarop te letten bij schenking roerende goederen « onder last »? (Grant Thornton)

Auteur: Kathleen Van Elsacker (Grant Thornton) Publicatiedatum: 01/12/2017 Vorig jaar meldden we reeds het gewijzigde standpunt van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) dd. 4 april 2016 inzake schenking van roerende goederen voor Nederlands notaris met voorbehoud van vruchtgebruik, gedaan vanaf 1 juni 2016. Volgens VLABEL zou over de geschonken goederen toch Vlaamse erfbelasting

Vruchtgebruik op aandelen : waarom stemrecht in de algemene vergadering in het nieuw B.W. niet aan de vruchtgebruiker wordt toegekend (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 19/12/2017 In het Voorontwerp houdende invoeging van Boek II «Goederenrecht» in het nieuw Burgerlijk Wetboek is een specifiek artikel gewijd aan vruchtgebruik op financiële instrumenten – lidmaatschapsrechten. In dit nieuw voorgesteld artikel wordt het stemrecht op de algemene vergadering niet aan de vruchtgebruiker toegekend en de commentaar verduidelijkt

Abnormale of goedgunstige voordelen bij de verkoop van een apotheek (Doolaege, Verbist & De Meyere)

In een arrest van 27 april 2017 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over abnormale of goedgunstige voordelen bij de verkoop van een apotheek aan een vennootschap (AR F.15.0173.F). Een apotheker verkoopt zijn officina aan een vennootschap en neemt daarbij het K.B. van 13 april 1977 in acht. Het

2017-06-08T09:16:08+00:00 8 juin, 2017|Categories: Impôts directs|Tags: , , |

De burgerlijke maatschap met vruchtgebruik: Vlabel viseert vanaf 1 juni 2017 alle opgespaarde vruchten – wat nu? (Eubelius)

Op 27 april 2017 nam VLABEL een nieuw standpunt in over de vraag of burgerlijke vruchten die de vruchtgebruiker niet heeft opgenomen of geherinvesteerd, alsnog aan erfbelasting onderhevig zijn in situaties van gesplitste inschrijvingen blote eigendom en vruchtgebruik. Het nieuwe standpunt geldt voor alle gesplitste inschrijvingen vanaf 1 juni 2017

Nieuw systeem van vruchtgebruikwaardering. De Heer is uw herder. De rulingcommissie ook? (Spartax)

Zoals geweten heeft de rulingcommissie zelf een nieuw systeem van vruchtgebruikwaardering naar voor geschoven. In de praktijk zijn er dan ook waarderingsverslagen van “experts” die voor de waardering van vruchtgebruik zonder enige analyse of kanttekening kortweg teruggrijpen naar deze methode om vruchtgebruik te waarderen. Het patroon doet bijzonder herkenbaar aan,

2017-04-21T13:33:23+00:00 21 avril, 2017|Categories: Impôts directs|Tags: , , , |

Afstand van erfrechtelijk vruchtgebruik onderworpen aan schenkbelasting (Cazimir)

In een recent gepubliceerde ruling (nr. 17001 dd. 23.01.2017) spreekt VLABEL zich uit over een verzaking van erfrechtelijk vruchtgebruik In deze ruling oordeelde VLABEL dat artikel 2.8.6.0.1., eerste lid, 1° VCF niet kan worden toegepast op de verzaking van erfrechtelijk vruchtgebruik. De situatie was de volgende. Een man overleed in

Gesplitste aankoop: meer duidelijkheid van de Vlaamse overheid (Klaw)

Een gesplitste aankoop, waarbij de naakte eigendom en het vruchtgebruik van een onroerend goed aan andere partijen worden toegewezen, is een techniek die al lang gangbaar is in het kader van successieplanning. In een poging om zo weinig mogelijk erfbelasting te betalen, houdt men het pand via deze techniek buiten

Gesplitste aankoop vruchtgebruik – blote eigendom. Tegenbewijs voor gesplitste aankopen (Larcier)

Gesplitste aankoop vruchtgebruik – blote eigendom. Tegenbewijs voor gesplitste aankopen. Standpunt nr. 15004 van 03.10.2016. Uittreksel uit het boek ‘Over Vlaamse Erf- en Registratiebelasting – Update 2015’ (Larcier – maart 2017)

Vervreemding vruchtgebruik (Larcier)

Vervreemding vruchtgebruik onder de voorwaarden van artikel 2.8.6.0.1, 1ste lid, 1° of 2.9.6.0.1, 1ste lid, 3° VCF. Standpunt nr. 15171 van 21.12.2015. Uittreksel uit het boek ‘Over Vlaamse Erf- en Registratiebelasting – Update 2015’ (Larcier – maart 2017)