>"%s"Vlabel

Waarop te letten bij schenking roerende goederen « onder last »? (Grant Thornton)

Auteur: Kathleen Van Elsacker (Grant Thornton) Publicatiedatum: 01/12/2017 Vorig jaar meldden we reeds het gewijzigde standpunt van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) dd. 4 april 2016 inzake schenking van roerende goederen voor Nederlands notaris met voorbehoud van vruchtgebruik, gedaan vanaf 1 juni 2016. Volgens VLABEL zou over de geschonken goederen toch Vlaamse erfbelasting

Met het einde van 2017 in zicht publiceert Vlabel nog enkele nieuwe standpunten (Sherpa Law)

Auteur: Sherpa Law Publicatiedatum: 06/12/2017 Op 5 december jl. verscheen op de website van Vlabel onder meer een aanvulling op standpunt nr. 15004 (dat oorspronkelijk dateert van 26 april jl.) met betrekking tot het te leveren tegenbewijs in het kader van de gesplitste aankoop. Voor aankoopakten vanaf 19 mei 2015 dient de

Controles op de toepassingsvoorwaarden voor klein beschrijf (Advox)

Auteur: Peter Van Eysendeyk (Advox) Publicatiedatum: 22/11/2017 Op dit moment voert de Vlaamse Belastingdienst talrijke controles uit voor dossiers waarbij onder meer kopers van een woning, van de vermindering wegens “klein beschrijf” hebben genoten. Deze vermindering was afhankelijk van het naleven van een aantal voorwaarden. Als deze voorwaarden niet nageleefd blijken

Beleggingsverzekeringen op twee hoofden : de laatste ontwikkelingen (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 08/12/2017 LegalNews.be vroeg meer uitleg over de laatste ontwikkelingen aan de expert ter zake, de heer Paul Van Eesbeeck, juridisch raadgever en vennoot Vereycken & Vereycken Legal. 1. Waarover gaat het? Levensverzekeringen met twee verzekeringnemers en twee verzekerden zijn ingeburgerd in de sfeer van de beleggingsverzekeringen van

De schenking met last en de schenkbelasting (HCGB Advocaten)

Auteur: HCGB Advocaten Publicatiedatum: 19/11/2017 Is een schenking met last onderworpen aan de schenkbelasting en zo ja wanneer en hoe? Op deze vraag antwoordde Vlabel recent in een voorafgaande beslissing. De concrete omstandigheden van de zaak luidden als volgt: mevrouw A, 74 jaar oud, wenste een studio (met een waarde van

Recht van opstal vervroegd beëindigen: algemeen vast recht van €50? Recent standpunt Vlabel (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 27/10/2017 Voorafgaande beslissing nr. 17029 van 2 oktober 2017 In deze situatie behoorden de opstallen van toe aan een ongehuwde man en een ongehuwde vrouw, ieder voor de onverdeelde helft, waarbij de grond volle eigendom was van de man. Het opstalrecht was verleend voor 50 jaar en

Einde recht van opstal: triggert de natrekking het verkooprecht? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 16/10/2017 Sedert de jaren ‘90 hebben de onroerende zakelijke rechten een revival gekend, zo ook het recht van opstal. Vaak werden deze constructies opgezet tussen de bedrijfsleider - vennoot (eigenaar van de grond) enerzijds en zijn vennootschap anderzijds. Vandaag lopen vele van deze constructies stilaan op

Vastgoed in een burgerlijke maatschap: Vlabel spreekt zich uit over fiscale gevolgen van inbreng en ontbinding (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 23/08/2017 In een recente voorafgaande beslissing (nr. 17023 van 2 augustus 2017) heeft VLABEL zich voor het eerst uitgesproken over de fiscale gevolgen op het vlak van de registratiebelasting van de inbreng van een onroerend goed in een burgerlijke maatschap, alsook bij de ontbinding ervan. Concreet

Familiale bedrijfsschenking: ‘restschenking’ niet steeds vrijgesteld? (Tiberghien)

Auteur: Bruno Cardoen (Tiberghien) Dit artikel werd reeds gepubliceerd in Fiscoloog 1529, p. 8 (09/08/2017) Volgens de Vlaamse Belastingdienst moeten de voorwaarden voor de vrijstelling van schenkbelasting voor familiale ondernemingen en vennootschappen in geval van schenking met een beding van fideïcommis de residuo, beoordeeld worden op het tijdstip waarop de 'restschenking' actueel

Schenking delen burgerlijke maatschap voor Nederlandse notaris: Vlabel geeft zekerheid indien bepaalde aanpassingen worden doorgevoerd (Deknudt Nelis Advocaten)

Zeer veel mensen hebben hun vermogen geschonken aan de volgende generatie (1) met behoud van inkomsten, (2) met behoud van controle én (3) zonder de betaling van schenkbelasting. Uit diverse standpunten en voorafgaande beslissingen die de voorbije maanden afgeleverd werden door Vlabel valt evenwel af te leiden dat dit in