>"%s"verdoken loon

Kosten eigen aan de werkgever (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum:16/11/2017 Als een werknemer in de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst kosten maakt die eigenlijk door de werkgever hadden moeten gedragen worden, kunnen deze door de werkgever worden terugbetaald zonder dat dit als loon kan beschouwd worden. Indien de werkgever deze werkelijk gemaakte kosten terugbetaalt

2017-12-08T10:11:25+00:00 8 décembre, 2017|Categories: Droit des affaires Droit social|Tags: , |

Geschenken van werkgever belast of niet? (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 05/12/2017 Tegenwoordig wordt elk voordeel genadeloos belast of aan sociale zekerheidsbijdragen onderworpen. Of is er toch nog ruimte voor vrijgevigheid van de werkgever? In principe geldt dat geschenken van werkgevers loon zijn, omdat er een fundamentele link is met de uitvoering van de

2017-12-08T10:06:59+00:00 8 décembre, 2017|Categories: Droit des affaires Droit social|Tags: , |

De forfaitaire onkostenvergoeding is niet noodzakelijk verdoken loon indien de werknemer eveneens de terugbetaling van reële kosten ontvangt (Sotra Advocaten)

In een recent arrest, heeft het Arbeidshof van Brussel geoordeeld dat een forfaitaire onkostenvergoeding samen kan toegekend worden met de terugbetaling van kosten op basis van bewijsstukken, voor zover beide posten onderscheiden kosten dekken. Het Hof motiveert deze beslissing op basis van de functie van de werkneemster, handelsvertegenwoordiger, en de

2016-10-25T08:42:31+00:00 25 octobre, 2016|Categories: Droit social|Tags: , , , |