>"%s"Vandelanotte

Transformation d’une ASBL en entreprise : pourquoi être particulièrement attentif à votre responsabilité d’administrateur? (Vandelanotte)

Auteurs: Wannes Gardin et Jan Dermaux (Vandelanotte) Date de publication: 01/02/2018 Nous sommes à la veille de l'entrée en vigueur du nouveau livre XX du Code de Droit Économique (CDE). Ce nouveau livre apporte également une profonde réforme du droit relatif à l'insolvabilité. Cette nouvelle législation non dénuée d'importance régit tout ce qui a

Het Waals Gewest voert een aantal fiscale hervormingen door (Vandelanotte)

Auteurs: Hannelore Durieu en Febe Louage (Vandelanotte) Publicatiedatum: 17/01/2018 De start van het nieuwe jaar gaat traditioneel gepaard met heel wat fiscale wijzigingen. Niet alleen op federaal vlak kregen we te maken met een aantal duidelijke wijzigingen, ook het Waalse gewest heeft een fiscale hervorming doorgevoerd met als doel de koopkracht van de Waalse

Quels changements nous apporte 2018 en matière de ressources humaines? (Vandelanotte)

Auteur: Anneleen Wydooghe (Vandelanotte) Date de publication: 11/01/2018 Le gouvernement a abouti à un accord sur le budget dans le courant de la dernière semaine du mois de juillet. Cet accord prévoit également de nombreuses mesures qui concernent les employeurs. Certaines de ces mesures sont désormais définitives. Tax shift Le gouvernement confirme

2018-01-17T12:58:19+00:00 17 janvier, 2018|Categories: Droit des affaires Droit social|Tags: , , |

Het nieuwe insolventierecht : enkele kernpunten (Vandelanotte)

Auteurs: Katrien Ryckx en Wannes Gardin (Vandelanotte) Publicatiedatum: 06/11/2017 Recent verscheen de Wet van 11 augustus 2017 die aan het Wetboek van Economisch Recht (of WER) een nieuw boek XX toevoegt. In dit nieuwe boek XX worden de bestaande Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen (WCO) en de Faillissementswet

2017-11-13T15:17:51+00:00 13 novembre, 2017|Categories: Droit des affaires Faillite et LCE|Tags: , |

Wordt de btw-vrijstelling voor kostendelende verenigingen ingeperkt? (Vandelanotte)

Auteurs: Stefanie Defrancq en Joren Vanlerberghe (Vandelanotte) Publicatiedatum: 08/11/2017 De wet van 1 juli 2016 heeft de btw-regeling grondig gewijzigd voor de zogenaamde 'kostendelende verenigingen' of 'zelfstandige groeperingen'. Als gevolg van deze wet gelden nieuwe spelregels voor de toepassing van de btw-vrijstelling in het kader van dienstprestaties voor leden. Recente rechtspraak van het Europees Hof van

2017-11-13T09:17:49+00:00 13 novembre, 2017|Categories: Droit fiscal TVA et douane|Tags: , |

Werken in België, wonen in Nederland: waar is het door uw werkgever opgebouwd pensioen belastbaar? (Vandelanotte)

Stel: u woont in de Belgisch-Nederlandse grensstreek, werkt net over de grens (u werkt bijvoorbeeld in de Gentse Kanaalzone en woont in Zeeuws-Vlaanderen) en gaat op uw 65ste met pensioen. Naast uw wettelijk pensioen ontvangt u dan van de groepsverzekeraar of het pensioenfonds van uw werkgever een mooi pensioenkapitaal voor

2017-06-07T08:00:44+00:00 7 juin, 2017|Categories: Impôts directs|Tags: , , |

Fiscale regularisatie: waar kan een belastingplichtige terecht met zijn niet-gekende gelden? (Vandelanotte)

De laatste maanden is heel wat te doen geweest omtrent de nieuwe regularisatieprocedure. Enerzijds is er de federale regelgeving die sinds 1 augustus 2016 van kracht is, anderzijds was er ook sprake van een gewestelijke regelgeving voor wat betreft de registratie- en erfbelasting. De term "samenwerkingsakkoorden" kwam ook steevast aan

2017-05-25T09:36:24+00:00 25 mai, 2017|Categories: Impôts directs|Tags: , |

Vastgoedfinanciering via uw groepsverzekering (Vandelanotte)

Wanneer u start met de financiering van een privévastgoedproject, denkt u wellicht in de eerste plaats aan de voordelen van een hypothecaire lening. Daarnaast kunt u echter ook een beroep doen op uw groepsverzekering, Individuele Pensioentoezegging (IPT) of Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Deze contracten kunnen weliswaar pas uitgekeerd

Reëel belastingtarief van 10% voor bepaalde inkomsten uit de ‘deeleconomie’ (Vandelanotte)

Een recent ontwerp van programmawet bevat een nieuw fiscaal regime voor inkomsten uit de deeleconomie. De deeleconomie kan worden omschreven als het geheel van socio-economische systemen waarbij particulieren (meestal via een elektronisch platform) diensten en goederen aan elkaar aanbieden, waarbij delen en collectief consumeren centraal staan. Actuele voorbeelden zoals de

2016-09-01T10:16:43+00:00 1 septembre, 2016|Categories: Impôts directs|Tags: , |