>"%s"Van Steenbrugge

De opzegtermijn als dwarsligger (Van Steenbrugge)

Auteur: Stefaan Sonck (Van Steenbrugge) Publicatiedatum: 16/01/2018 De Belgische spoorwegen, een samenspel van de Belgische Staat, NMBS, INFRABEL en HR RAIL, halen niet vaak het nieuws met glorieuze berichten. Deze mega-onderneming heeft immers te maken met spoorlopers, overwegongevallen, stakingen, vertragingen, gebroken of gestolen bovenleidingen, wisselvallige wissels en vaak ontevreden klanten… Laatst deed

2018-01-17T13:46:11+00:00 17 janvier, 2018|Categories: Droit des affaires Droit social|Tags: , |

Arrestatietermijn verlengd tot 48 uur (Van Steenbrugge)

Auteur:  Wahib El Hayouni (Van Steenbrugge) Publicatiedatum: 07/12/2017 De termijn waarbinnen een rechterlijk bevel noodzakelijk is om een arrestatie te laten voortduren, is niet langer 24 maar 48 uur. Daartoe werden zowel de Grondwet als de wet betreffende de voorlopige hechtenis gewijzigd. Beide wijzigingen traden onmiddellijk in werking bij de de publicatie

2017-12-07T16:37:49+00:00 7 décembre, 2017|Categories: Droit pénal|Tags: , , |

Belaging (Van Steenbrugge)

Auteur: Christine Mussche (Van Steenbrugge Advocaten) Publicatiedatum: 10/11/2017 De publieke omroep VRT heeft de jarenlange samenwerking met Bart De Pauw per direct stopgezet op basis van aantijgingen van beweerd grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie. De mediawereld staat op zijn kop en de sociale media laten zich niet onbetuigd. Christine Mussche schetst, zonder

2017-11-13T09:42:38+00:00 13 novembre, 2017|Categories: Droit pénal|Tags: |

Kan een verdachte gedwongen worden een smartphone of pc te ontgrendelen? (Van Steenbrugge)

Auteur:  Joachim Meese (Van Steenbrugge Advocaten) Publicatiedatum: 05/10/2017 Deze week in HUMO : VRT-journalist Bart Aerts over de huiszoeking waarbij zijn iPhone in beslag werd genomen: “Ze hebben mij in Brugge gevraagd om mijn toegangscode en pincode op een papiertje te schrijven. Uiteindelijk heb ik mijn toegangscode gegeven. Ik was murw, ik had al die tijd niets

Weten en willen in het aansprakelijkheidsrecht (Van Steenbrugge)

Minister van Justitie Geens wil in zijn ‘sprong naar het recht voor morgen’ een aantal wetboeken hercodificeren. In het aansprakelijkheidsrecht wil men de door de jurisprudentie ontwikkelde principes boekstaven. Het ziet er naar uit dat we binnenkort dus over méér dan een handvol artikelen zullen beschikken om aansprakelijkheidsgeschillen te beslechten.

2017-03-31T10:43:14+00:00 31 mars, 2017|Categories: Droit des assurances|Tags: , , |

Nu ook volwaardig inzagerecht in het opsporingsonderzoek voor de verdachte (Van Steenbrugge)

Uit een arrest van 25 januari 2017 van het Grondwettelijk Hof blijkt dat de verdachte die tijdens een opsporingsonderzoek geconfronteerd wordt met een weigering van zijn verzoek tot inzage of afschrift van het strafdossier, moet kunnen beschikken over een volwaardig inzagerecht. Dat betekent dat waneer de procureur des Konings een

2017-01-26T10:31:18+00:00 26 janvier, 2017|Categories: Droit pénal|Tags: , |

Over nummerplaten, privacy en de verkeersboete (Van Steenbrugge Advocaten)

Er is de voorbije week heel wat te doen geweest over de arresten van het Hof van Cassatie van 13 december 2016 aangaande de identificatie van de houder van een nummerplaat door de politie. Meteen hadden heel wat burgers vragen bij de rechtsgeldigheid van de verkeersboetes die in het verleden

EHRM veroordeelt belgië in pilootarrest inzake internering (Van Steenbrugge Advocaten)

De zaak die heeft geleid tot het arrest van 6 september 2016, betreft een zekere W.D. die schuldig werd verklaard aan aanranding van de eerbaarheid van een minderjarige. Hij pleegde die feiten op 19-jarige leeftijd. In 2007 werd beslist tot zijn internering. W.D. kampt onder meer met een autisme spectrum

2016-09-20T06:21:24+00:00 20 septembre, 2016|Categories: Droit pénal|Tags: , , , |

De invordering van onbetwiste geldschulden door ondernemingen (Van Steenbrugge Advocaten)

Op 1 juli 2016 traden de artikelen 1394/20 tot 1394/27 van het Gerechtelijk Wetboek in werking. Deze artikelen voerden een nieuwe procedure in (de IOS-procedure) die ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun onbetwiste vorderingen op andere ondernemingen zonder de tussenkomst van een rechtbank in te vorderen. Aangezien ongeveer 30% van de