>"%s"terbeschikkingstelling

Directive sur le détachement de travailleurs et transport routier international (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsDate de publication: 07/12/2020 Cour de Justice Le 1er décembre 2020, la Cour de justice de L’Union européenne a rendu un arrêt important dans l'affaire Federatie Nederlandse Vakbeweging (C-815/18) concernant le champ d'application de la directive sur le détachement de travailleurs, plus particulièrement dans le cadre du secteur

2020-12-13T09:10:08+00:00 14 décembre, 2020|Categories: Droit social|Tags: , , |

Contrôle renforcé pour la mise à disposition transfrontalière de personnel (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens, Isabel Plets et Alexander Vandenbergen (Lydian) Date de publication: 13/09/2019   La mise à disposition du personnel, par l’employeur, à un tiers qui utilise ce personnel et exerce une autorité sur lui, est en principe interdite (Article 31, §1 de la loi sur le travail intérimaire). Il existe des exceptions, mais celles-ci

2019-09-16T13:47:32+00:00 17 septembre, 2019|Categories: Droit social|Tags: , , |

Renforcement du contrôle de la mise à disposition de travailleurs (Schoups)

Auteurs: Sara Cockx, Evi Dieltiens et Sara Mannaerts (Schoups) Date de publication: 04/06/2019 La mise à disposition du personnel, par laquelle un employeur « prête » ses travailleurs à un tiers utilisateur à qui est transféré une part de l’autorité patronale, est en principe en Belgique interdite. Bientôt cette interdiction fera l’objet d’un contrôle renforcé, vu que

Uitvoeringsmaatregelen inzake Belgische detacheringswet in Staatsblad 18 december 2017 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 04/01/2018 Een buitenlandse werkgever die werknemers naar België wil detacheren moet voorafgaand een Limosa-aangifte doen en ook een verbindingspersoon aanduiden (vanaf 1 oktober 2017 is het mogelijk om de identificatiegegevens van de verbindingspersoon aan te geven in de Limosa-melding). Het uitvoerings-KB van 5 december 2017 dat op

2018-02-07T17:09:12+00:00 4 janvier, 2018|Categories: Droit des affaires Droit social|Tags: , |

Internationale detachering en transport : een Europese tang op een varken? (Crivits & Persyn)

Auteur: Alain Uyttenhove (Crivits & Persyn) Publicatiedatum: november 2017 Internationale detachering is een hot topic. Behoorlijk wat sectoren doen een beroep op internationale dienstverlening, en dat hoeft niet te verwonderen. Nagenoeg nergens is het welvaartsniveau zo hoog als in België, en de lasten op arbeid zijn in het buitenland (een pak)

Detachering: nieuwe verplichtingen vanaf 1 oktober 2017! (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 25/09/2017 Buitenlandse werkgevers die werknemers naar België sturen om er tijdelijk en/of deeltijds te komen werken, moeten voorafgaandelijk een Limosa-melding doen (www.limosa.be), maar vanaf 1 oktober 2017 worden een aantal nieuwe gegevenscategorieën aan deze Limosa-melding toegevoegd: de aard van de diensten verricht in het kader van de

2017-10-11T08:49:43+00:00 25 septembre, 2017|Categories: Droit des affaires Droit social|Tags: , |

Detachering in een nieuw jasje (Aternio)

Op 30 december 2016 zijn de nieuwe Europese regels aangaande detachering omgezet in onze Belgische sociale wetgeving. We spreken van detachering wanneer een werknemer door zijn werkgever naar het buitenland wordt gestuurd om er voor een bepaalde (korte) periode te werken. Bij detachering valt de werknemer onder de arbeidsvoorwaarden (zoals

2017-07-06T08:58:34+00:00 6 juillet, 2017|Categories: Droit social|Tags: , , , |

Bijkomende loonaansprakelijkheid in de bouwsector (Belexa Advocaten)

In de strijd tegen de sociale fraude en oneerlijke concurrentie op het vlak van detacheringen, werd een nieuwe hoofdelijke aansprakelijkheid ingevoerd voor niet-betaalde lonen aan de werknemers van de rechtstreekse medecontractant in geval van activiteiten in de bouwsector. Dit nieuwe regime is niet beperkt tot het loon dat aan de

De omvang en impact van intra-EU detachering op de Belgische economie. Met een specifieke focus op de bouwsector (KULeuven – Onderzoekscentrum voor arbeid en samenleving)

De heersende perceptie in België t.o.v. detachering, en meer specifiek detachering in de bouwsector, is vandaag eerder negatief aangezien het zou leiden tot jobverdringing, sociale dumping en fraude. Tegelijk bestaat het risico dat bij bijkomende overheidsinvesteringen in de bouwsector om zo de economie verder aan te zwengelen (Keynesiaans beleid) een

Aandachtspunten bij het uitzenden van werknemers vanuit Nederland naar België (Over de Grens)

Meer en meer Nederlandse bedrijven hebben hun weg naar de Belgische markt gevonden. Doorgaans blijven de werknemers in dienst van de Nederlandse werkgever en worden ze tijdelijk voor de duur van een project naar België gedetacheerd of werken ze afwisselend in België en in Nederland. Maar vergis u niet, de

2017-03-28T07:44:32+00:00 28 mars, 2017|Categories: Droit social|Tags: , , |