>"%s"successieplanning

Heet van de naald: erfbelasting ontwijken via een huwelijkscontract wordt onmogelijk (The Legal Home)

Auteur: The Legal Home Publicatiedatum: 31/07/2017 Belastingvrij vermogen doorschuiven via uw huwelijkscontract kan niet meer. De Vlaamse regering stelt paal en perk aan die praktijk omdat ze na een arrest van het Hof van Cassatie miljoenen euro's erfbelasting dreigt mis te lopen. Echtgenoten die willen dat de langstlevende het hele

Vlaamse regering trekt een fiscale streep door successieplanning via huwelijkscontract (Van Havermaet)

Auteur: Frederic Heylen (Van Havermaet) Publicatiedatum: 01/08/2017 Vaak willen echtgenoten deze wederzijdse bescherming vastleggen in hun huwelijkscontract. Er bestaan echter verschillende soorten beschermingsclausules afhankelijk van het gekozen huwelijksstelsel. Meest voorkomend is het “wettelijk stelsel”, dat een gemeenschapsstelsel inhoudt met betrekking tot de aanwinsten. Dit betekent dat (minstens) de beroepsinkomsten van beide echtgenoten

De toepassing van standpunten van VLABEL op oude successieplanningen: hoe zit het nu? (Cazimir)

  VLABEL en successieplanning Op 29 april 2017 verscheen in De Tijd een bijdrage over successieplanning en de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL). Het is algemeen geweten dat VLABEL sinds enige tijd heel wat beslissingen neemt die een impact hebben op successieplanning. En die beslissingen hebben tot veel commotie geleid. De commotie

De burgerlijke maatschap als optimale tool voor successieplanning – ook onder Vlabel (Imposto Advocaten)

De burgerlijke maatschap is een flexibele tool inzake successieplanning. Het te schenken vermogen wordt ondergebracht in een burgerlijke maatschap waar een aantal familiale afspraken worden gemaakt, in eerste instantie inzake het (exclusief) beheer (door de schenkers) via het zaakvoerderschap. Naderhand wordt overgegaan tot schenking, waarbij de schenkers zich ook een (gegarandeerd) inkomen kunnen voorbehouden via

De vier manieren om te overlijden (HCGB Advocaten)

Successieplanning betekent ‘plannen voor het geval men overlijdt’. Daarbij is het handig te weten op welke verschillende manieren men kan overlijden. De eerste manier is het overlijden ingevolge een (slepende) ziekte, alleszins een niet plots overlijden, waarbij de zieke bij bewustzijn is en blijft. In dat geval kan er gepland

2017-04-21T13:37:20+00:00 20 avril, 2017|Categories: Droit de la famille|Tags: |

Afstand van erfrechtelijk vruchtgebruik onderworpen aan schenkbelasting (Cazimir)

In een recent gepubliceerde ruling (nr. 17001 dd. 23.01.2017) spreekt VLABEL zich uit over een verzaking van erfrechtelijk vruchtgebruik In deze ruling oordeelde VLABEL dat artikel 2.8.6.0.1., eerste lid, 1° VCF niet kan worden toegepast op de verzaking van erfrechtelijk vruchtgebruik. De situatie was de volgende. Een man overleed in

Vlaamse belastingdienst versoepelt standpunt gesplitste aankoop vastgoed (Van Havermaet)

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft haar standpunt inzake de gesplitste aankoop andermaal gewijzigd, dit keer in het voordeel van de belastingplichtige. Concreet heeft zij een tolerantie ingevoerd voor de aankoopakten die werden verleden in de periode van 1 september 2013 tot en met 18 juni 2015. De techniek van de

Gesplitste aankoop: meer duidelijkheid van de Vlaamse overheid (Klaw)

Een gesplitste aankoop, waarbij de naakte eigendom en het vruchtgebruik van een onroerend goed aan andere partijen worden toegewezen, is een techniek die al lang gangbaar is in het kader van successieplanning. In een poging om zo weinig mogelijk erfbelasting te betalen, houdt men het pand via deze techniek buiten

“65-plusser spaart niet maar geniet”. En wat dan met de successieplanning? (HCGB Advocaten)

65-plussers hebben thans een hoge levensverwachting. Zij willen van het leven profiteren. Het ligt dan ook niet in hun bedoeling om hun vermogen weg te schenken aan hun kinderen. Dat vermogen is immers meestal nodig om in het (ruimer bemeten) levensonderhoud te voorzien en om het hoofd te kunnen bieden

Successieplanning van een kunstcollectie (Cazimir)

Er bestaat geen twijfel over dat in België nog heel wat particuliere kunstverzamelingen aanwezig zijn. De bekommernis om de juridische structurering en de overdracht van deze verzamelingen wordt daarbij steeds groter. Onderneemt de kunstverzamelaar immers niets tijdens zijn leven, dan zullen zijn erfgenamen mogelijk geconfronteerd worden met een torenhoge erfbelasting