>"%s"stichting

Transformation d’une ASBL en entreprise : pourquoi être particulièrement attentif à votre responsabilité d’administrateur? (Vandelanotte)

Auteurs: Wannes Gardin et Jan Dermaux (Vandelanotte) Date de publication: 01/02/2018 Nous sommes à la veille de l'entrée en vigueur du nouveau livre XX du Code de Droit Économique (CDE). Ce nouveau livre apporte également une profonde réforme du droit relatif à l'insolvabilité. Cette nouvelle législation non dénuée d'importance régit tout ce qui a

De Belgische private stichting (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 04/09/2017 De Belgische private stichting werd reeds 15 jaar geleden in het leven geroepen, maar in de praktijk is de stichting vaak nog onbekend. Een typisch voorbeeld van onbekend, onbemind... Terwijl ze nochtans bijzonder interessant kan zijn, in zeer diverse omstandigheden, gaande van beheer van vermogen,

‘Belangeloosleid’ in de private stichting: “haas ik doop u vis” (Corporate Finance Lab)

In de VZW wordt het winstuitkeringsverbod negatief bepaald: de vereniging mag geen “stoffelijke voordelen aan haar leden […] verschaffen” (art. 1 en 27 V&S-Wet). Voor een stichting kon deze negatieve omschrijving niet worden gecalqueerd: in een stichting zijn er immers geen leden. Huidig art. 27 V&S-Wet lostte dit probleem op

2017-05-23T09:05:17+00:00 23 mai, 2017|Categories: Droit des societés|Tags: , |

De stichtingen in België – rapport 2017 (Corporate Finance Lab)

De stichting bezet een bijzondere plaats in het Belgische organisatierecht. Het is een rechtspersoon, met bijhorend vermogen, doch zonder leden of vennoten. De stichting mag geen stoffelijk voordeel verschaffen aan de stichters, de bestuurders, of enig ander persoon, behalve, in dit laatste geval, indien dit kadert in de verwezenlijking van

2017-03-09T09:33:41+00:00 9 mars, 2017|Categories: Droit des societés|Tags: , |

Nieuwe beslissingen VLABEL over erfbelasting (Cazimir)

Bespreking van de beslissingen inzake: Beding van aanwas en terugvalling Levensverzekeringen verbonden aan een beleggingsfonds Uitkeringen uit een private stichting Belastingverhoging wegens tekortschatting in geval van meerdere (onroerende) goederen.

De stichting: het ideale middel om goederen te ‘beschermen’ tegen schuldeisers? (Corporate Finance Lab)

Een stichting laat toe om een goed in een afgescheiden vermogen onder te brengen. Dat impliceert dat de schuldeisers van de begunstigden van de stichting de stichtingsgoederen niet kunnen uitwinnen. Evenmin hebben ze makkelijke opties om het stichtingsvermogen open te breken door een ontbindingsvordering.

2016-10-24T12:07:59+00:00 24 octobre, 2016|Categories: Droit des societés Faillite et LCE|Tags: , |

Toch Vlaamse erfbelasting op uitkeringen Liechtensteinse stichting? (Laurius)

Anders dan de federale Rulingcommissie, komt haar Vlaamse tegenhanger tot de slotsom dat op de uitkeringen van een Liechtensteinse stichting wel degelijk erfbelasting (successierechten) verschuldigd kan zijn (voorafgaande beslissing nr. 16025 van 27 juni 2016). Maar bij nader inzien liggen de standpunten allicht minder ver uit elkaar dan op het eerste gezicht lijkt.

Uitkering uit een Liechtensteinse Stiftung wordt belast met erfbelasting (Cazimir)

In een Voorafgaande Beslissing van 27 juni 2016 (nr. 16025) heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) zich uitgesproken over de fiscale behandeling van een uitkering uit een Liechtensteinse Stiftung. De voorbije tijd werd duidelijk dat VLABEL zich strenger opstelt dan de federale administratie en over het algemeen beslissingen neemt die in