>"%s"Stibbe

Belgian VAT: Government announces option to tax the leasing of immovable property to professionals (Stibbe)

Author: Wim Panis (Stibbe) Date of publication: 04/08/2017 On 26 July 2017 the Belgian Federal Government announced that it reached a consensus on a major tax reform. One of the less highlighted measures of this reform is the introduction of an option to make the leasing of immovable property between

2017-08-26T06:56:20+00:00 7 août, 2017|Categories: TVA et douane|Tags: , |

De Vlaamse bodemsanering in een hogere versnelling (Stibbe)

Op 31 maart 2017 en 2 juni 2017 heeft de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring aan een aantal wijzigingen van het Bodemdecreet gehecht. De voorgestelde wijzigingen wijzigen een aantal bodemverplichtingen ingrijpend, dit met het oog op een sanering van alle historische bodemverontreinigingen tegen 2036. Het bodembeleid van de Vlaamse regering is

Verplichte toegang tot breedbandinternet als stedenbouwkundige verplichting: quo vadis? (Stibbe)

Europese verplichting omgezet in gewestelijke stedenbouwkundige ordening: aanleiding en stand van zaken Op 28 april 2017 keurde de Vlaamse regering, op voorstel van minister Joke Schauvliege, de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband opnieuw principieel goed. Deze gewestelijke stedenbouwkundige verordening voorziet in de (gedeeltelijke) omzetting van artikel 8 van richtlijn 2014/61/EU

Nouvelle taxe wallonne sur les plus-values foncières résultant de la planification (Stibbe)

Mesure emblématique du CoDT adopté en avril 2014, qui n’est jamais entré en vigueur, la taxation des bénéfices résultant de la révision du plan de secteur est maintenue dans le CoDTbis, moyennant quelques adaptations. Le mécanisme entrera en vigueur le 1er juin prochain. La captation par la collectivité d’une partie

2017-05-18T15:49:10+00:00 18 mai, 2017|Categories: Droit de l'environnement et urbanisme|Tags: , |

Court of Justice allows use of evidence received from national tax authorities (Stibbe)

On 27 April 2017, the Court of Justice delivered its judgment on the appeal of the Pacific Fruit ruling that the European Commission could rely on evidence that it obtained from the Italian tax authority in a cartel case. Importantly, this judgment clarifies the legality of information exchanges between national

2017-05-04T15:51:17+00:00 2 mai, 2017|Categories: Droit de la concurrence|Tags: , , , |

Commercial Court of Ghent grants compensation to parallel importers for competition law infringement by Honda (Stibbe)

On 23 March 2017, the Commercial Court of Ghent ruled that the damages claim brought by parallel importers in the Honda motorcycle abuse of dominance case were not time-barred. In March 1999, following a complaint filed by a number of parallel importers, the Belgian Competition Authority (BCA) imposed a fine

2017-05-02T07:44:58+00:00 2 mai, 2017|Categories: Droit de la concurrence|Tags: , , , |

Ongeoorloofde vergelijkende reclame – het beste netwerk (Stibbe)

Nadat Proximus op 16 februari 2016 al was veroordeeld voor het voeren van misleidende reclamecampagne die de 4G verzendsnelheid van de operatoren vergeleek door middel van disproportionele balkjes in een staafdiagram werd ook deze reclamecampagne misleidend bevonden. De Voorzitter oordeelde dat het misleidend was om in een reclamespot – met

2017-04-27T13:59:31+00:00 27 avril, 2017|Categories: Droit commercial|Tags: , |

(Misbruik van) de vordering tot staking en inbreuken op milieuwetgeving (Stibbe)

Een dispuut tussen twee cement- en betonbedrijven (Cimenteries CBR en Casters) leidde tot een interessant vonnis met betrekking tot de voorwaarden voor de gegrondheid van een stakingsvordering. De zaak betrof het uitbaten door Casters van een zogenaamde tijdelijke betoncentrale. Casters had hiervoor een milieuvergunning bekomen. CBR meende dat die vergunning

Bezint eer ge begint? Voortaan ook rechtsplegingsvergoeding bij Raad voor Vergunningsbetwistingen (Stibbe)

Op 24 april 2017 treedt het wijzigingsdecreet van 9 december 2016 houdende wijziging van diverse decreten, wat de optimalisatie van de organisatie en de rechtspleging van de Vlaamse bestuurscolleges betreft, en het bijhorende uitvoeringsbesluit, in werking. Een wijziging van het rolrecht, de vereiste van het "belang bij een middel" en