>"%s"Stibbe

Qu’est-ce qu’un « plan ou programme » au sens de la directive ESIE? Le fondement juridique d’une autorisation (Stibbe)

Auteur: Guan Schaiko (Stibbe) Publicatiedatum: 05/04/2018 Dans le Jaarboek 2017 TeRecht édité par Larcier, Guan Schaiko et Stefanie François approfondissent la notion de « plans et programmes » au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (ci-après « directive ESIE »). Ils étudient

2018-04-13T09:51:55+00:00 13 avril, 2018|Categories: Droit de l'environnement et urbanisme Droit public|Tags: |

Het instrumentendecreet : een eerste analyse (Stibbe)

Auteur: Pieter Vandenheede (Stibbe) Publicatiedatum: 16/01/2018 De Vlaamse regering broedt op een uitbreiding van de huidige instrumenten om projecten nog flexibeler te realiseren. Op de ministerraad van 12 januari 2018 keurden de ministers een voorontwerp van instrumentendecreet goed. Vooral de verhandelbare ontwikkelingsrechten springen in het oog. Die rechten zouden bijvoorbeeld eigenaars van

Consumentenrecht – Selectie van recente wetgeving (Stibbe)

Auteur: Peter Wytinck (Stibbe) Publicatiedatum: 05/01/2018 Hieronder vindt u een selectie van recente wetgeving in de Europese Unie en België. Europese Unie Nationale autoriteiten / samenwerking / consumentenbescherming Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn

2018-01-08T13:02:06+00:00 8 janvier, 2018|Categories: Droit commercial Droit commercial et financier|Tags: , |

Omgevingsrecht anno 2018 : een nieuw jaar, een nieuw landschap? (Stibbe)

Auteur: Emma Holleman (Stibbe) Publicatiedatum: 27/12/2017 Het komende jaar belooft een interessant jaar te worden op het vlak van het omgevingsrecht (milieu en ruimtelijke ordening). Op de valreep voorzag het bestuur nog verschillende wijzigingen, de ene al verregaander dan de andere. Hierna alvast die nieuwigheden waar u vanaf 1 januari 2018

Verkavelingsvergunning op dieet in Vlaanderen (Stibbe)

Auteur: Yves Sternotte (Stibbe) Publicatiedatum: 30/11/2017 De Vlaamse Codextrein slankt het begrip "verkavelen" af, zodat in de toekomst géén verkavelingsvergunning vereist is indien er na splitsing slechts één onbebouwde kavel overblijft. Een wijziging met directe gevolgen voor heel wat vastgoedprofessionals. Deze wijziging kadert in een reeks van beoogde vereenvoudigingen uit de Codextrein. Wij stonden

Hof van Cassatie trekt streep door eerste schadevergoeding toegekend door Raad van State (Stibbe)

Auteur: Stefanie François (Stibbe) Publicatiedatum: 15/11/2017 Opdat aan de Raad van State een ontvankelijk verzoek tot schadevergoeding zou kunnen worden gericht, is onder meer vereist dat er een arrest voorligt waarin de Raad van State de onwettigheid van een handeling vaststelt. Het Hof van Cassatie verduidelijkt in een arrest van 15

2017-11-24T09:46:10+00:00 24 novembre, 2017|Categories: Droit judiciaire Droit public|Tags: , , , |

De Codextrein : hoe zit dat nu? Een stand van zaken (Stibbe)

Auteur: Bastiaan Schelstraete (Stibbe) Publicatiedatum: 07/11/2017 De Codextrein nadert het eindstation met (opnieuw) enkele extra wagonnetjes. Over de eerste reeks van extra amendementen werd het advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State ingewonnen. Dit alles had vandaag moeten worden besproken in de bevoegde Commissie van het Vlaams Parlement.

2019-03-31T09:47:25+00:00 13 novembre, 2017|Categories: Droit de l'environnement et urbanisme Droit public|Tags: , |

Droit des consommateurs – Sélection de législations récentes (Stibbe)

Auteur: Peter Wytinck (Stibbe) Date de publication: 08/09/2017 Vous trouverez ci-dessous une sélection de législations récentes dans l'Union européenne et en Belgique. A. Union Européenne Droit des consommateurs de l'UE / Fitness Check Analyse des règles de l'UE en matière de protection des consommateurs et de commercialisation.[1] Étiquetage et l’emballage des substances et des

Aperçu de questions préjudicielles posées à la cour de justice en matiere de protection des consommateurs (Stibbe)

Auteur: Peter Wytinck (Stibbe) Date de publication: 08/09/2017 Vous trouverez ci-dessous une sélection de questions préjudicielles posées à la Cour de justice, y inclus les hyperliens vers le site de la Cour. Affaire C-109/17 Bankia SA / Juan Carlos Marí Merino, Juan Pérez Gavilán et María Concepción Marí Merino - Demande de décision

Alweer dichter bij betonstop met Omzendbrief bebouwde en onbebouwde gebieden (Stibbe)

Auteur: Ann Apers (Stibbe) Publicatiedatum: 16/08/2017 Vlaanderen plant een ruimtelijk beleid met verdichting van de kernen, enerzijds, en behoud van de open ruimte(s), anderzijds. In Omzendbrief R0/2017/01 verduidelijkt minister Schauvliege, bevoegd voor Omgeving, Natuur en Landbouw, de bestaande regels om aan dit beleid mee vorm te geven. Het Vlaamse Gewest werkt naarstig aan het Beleidsplan Ruimte