>"%s"Spartax

De bezoldigingstheorie: het zijn zotten die werken (Spartax)

Auteur: Robin Messiaen (Spartax) Publicatiedatum: oktober 2017 Over het onderwerp van vandaag is reeds een eerder ruimer artikel verschenen van de hand van de auteur in het tijdschrift "Vermogensplanning in de praktijk" (R. Messiaen en K. Schaut, “De bezoldigingstheorie: ontspoorde actie-reactie na de Midzomerarresten van 2015”, VIP 2017/2, p. 33-39). Het gebeurt wel

2017-10-12T06:32:39+00:00 12 octobre, 2017|Categories: Droit fiscal Impôts directs|Tags: , |

Waardering vruchtgebruik bij verkoop vruchtgebruik en blote eigendom: de fiscus ruikt onraad (Spartax)

Spartax is een internetmedium dat betrouwbare informatie en tools wil aanbieden aan de fiscale professional. Getuige daarvan is de eerste tool inzake de waardering van vruchtgebruik die u kan vinden op www.spartax.eu. Daarnaast wenst Spartax u ook een nieuwsbrief aan te bieden, die niet zomaar de nieuwsfeiten uit de gebruikelijke

Vastgoed verhuren met btw(-aftrek): de verleiding van de verboden vrucht (Spartax)

Inzake btw geldt het beginsel “quid pro quo”, met name het recht om btw af te trekken is in regel gekoppeld aan de vereiste om zelf btw aan te rekenen op de uitgaande facturen. Negatief geformuleerd, indien geen btw wordt aangerekend op de facturen (vrijstelling van btw), dan kan men

2017-06-02T12:24:42+00:00 2 juin, 2017|Categories: TVA et douane|Tags: , , |

Uitbreng onroerend goed uit vennootschap: de puzzel van Vlabel is bijna compleet (Spartax)

De uitbreng van vastgoed uit vennootschappen is om diverse redenen erg in trek. De fiscaliteit is hierbij uiteraard zeer belangrijk en op het vlak van de registratierechten – zeker aan Vlaamse zijde -  volgen de evoluties elkaar in snel tempo op. Sinds Vlabel de fakkel heeft overgenomen voor het Vlaamse

Nieuw systeem van vruchtgebruikwaardering. De Heer is uw herder. De rulingcommissie ook? (Spartax)

Zoals geweten heeft de rulingcommissie zelf een nieuw systeem van vruchtgebruikwaardering naar voor geschoven. In de praktijk zijn er dan ook waarderingsverslagen van “experts” die voor de waardering van vruchtgebruik zonder enige analyse of kanttekening kortweg teruggrijpen naar deze methode om vruchtgebruik te waarderen. Het patroon doet bijzonder herkenbaar aan,

2017-04-21T13:33:23+00:00 21 avril, 2017|Categories: Impôts directs|Tags: , , , |

Ruling aanvaardt vruchtgebruik met periodieke vergoeding (Spartax)

Af en toe zijn er van die rulings om van te watertanden. Ditmaal gaat het om een dossier in verband met een vruchtgebruik met een periodieke vergoeding (Voorafgaande beslissing nr. 2016.609 dd. 6 december 2016). Een leuke extra vraag die aan bod kwam in ruling had betrekking op de btw-aftrek

Gespreide belasting van (onroerende) meerwaarden: u weet niet meer waar u aan begint (Spartax)

De aanleiding van deze nieuwsbrief is een hyperinteressante ruling in verband met erfpacht and lease back (voorafgaande beslissing 2016.138 van 19 april 2016). Techneuten met een neus voor leasing zullen meteen watertanden bij deze ruling. Mensen die minder met leasing te maken krijgen zullen zich op het eerste gezicht slechts

2017-01-30T12:32:31+00:00 30 janvier, 2017|Categories: Impôts directs|Tags: , , , , |

De kromme wiskunde van de meerwaardebelasting op aandelen (Spartax)

In het brandpunt van deze nieuwsbrief staat de commotie rond vermeende behoefte om een meerwaardebelasting op (privaat aangehouden) aandelen te voorzien (daar waar dit op vandaag in regel belastingvrij is). Net als bij een vorige nieuwsbrief omtrent de afschaffing van de fiscale step-up bij de interne meerwaarde, is het hier

2017-01-13T11:37:08+00:00 13 janvier, 2017|Categories: Impôts directs|Tags: , |

Vlabel kiest voor de meest belaste weg inzake de gesplitste verwerving erfpacht-trefonds (Spartax)

Het dient erkend te worden dat de ambtenaren van Vlabel hun sporen verdiend hebben als het op intellectuele vernieuwing en creativiteit aan komt. Vraag is echter of dit wel de bedoeling is. In de parlementaire voorbereiding was immers vermeld dat het niet de bedoeling was met een nieuwe wetgeving aan

2016-12-06T11:38:40+00:00 6 décembre, 2016|Categories: Droit des contrats et des biens Impôts directs|Tags: , , |

Overwaardering vruchtgebruik: voordeel van alle aard of abnormaal of goedgunstig voordeel? (Spartax)

De vraag is of de overwaardering van het vruchtgebruik, als voordeel vanwege de vennootschap ten aanzien van de blote eigenaar fiscaal moet belast worden als voordeel van alle aard (50,00% belasting in hoofde van de zaakvoerder(s) + sociale bijdragen) dan wel als abnormaal of goedgunstig voordeel (33,99% in hoofde van