>"%s"sociale dumping

Omzendbrief van 10 juli 2017 met betrekking tot de strijd tegen de sociale dumping bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten gepubliceerd (Equator Advocaten)

Auteurs: Steven Van Garsse en Simon Verhoeven (Equator Advocaten) Publicatiedatum: 08/08/2017 Op 17 juli 2017 werd de omzendbrief van 10 juli 2017 met betrekking tot de: “Strijd tegen de sociale dumping bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten” in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Middels deze omzendbrief wenste de Ministerraad te verduidelijken dat de strijd wordt aangebonden tegen

Internationaal wegtransport: loopt alles nog op wieltjes? (Moore Stephens)

Het wordt stilaan dagelijkse kost als u de kranten ’s morgens openslaat: de strijd tegen sociale dumping in de transportsector woedt heviger dan ooit. Hebben de doorgevoerde controles voornamelijk een afschrikeffect tot doel? Of leiden ze toch tot een aanzienlijke aanzuivering van de Belgische staatsschuld? Staatssecretaris voor Fraudebestrijding Philippe de

2017-05-12T14:25:07+00:00 12 mai, 2017|Categories: Droit de la circulation Droit social|Tags: , |

De omvang en impact van intra-EU detachering op de Belgische economie. Met een specifieke focus op de bouwsector (KULeuven – Onderzoekscentrum voor arbeid en samenleving)

De heersende perceptie in België t.o.v. detachering, en meer specifiek detachering in de bouwsector, is vandaag eerder negatief aangezien het zou leiden tot jobverdringing, sociale dumping en fraude. Tegelijk bestaat het risico dat bij bijkomende overheidsinvesteringen in de bouwsector om zo de economie verder aan te zwengelen (Keynesiaans beleid) een

App ‘correcte ondernemer’ tegen sociale dumping (HRWorld)

De app ‘correcte ondernemer’ is klaar voor gebruik. De app komt er op initiatief van Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld). “Met de app kan je als Belgische aannemer in één oogopslag zien of binnen- of buitenlandse aannemers of werkkrachten in orde zijn met

2017-03-31T09:13:16+00:00 31 mars, 2017|Categories: Droit social|Tags: , , |