>"%s"Sherpa Law

Inwerkingtreding van een hervormd huwelijksvermogensrecht voorzien op 1 september 2018 (Sherpa Law)

Auteur: Sherpa Law Publicatiedatum: 11/01/2018 Na de hervorming van ons erfrecht werd aangekondigd dat ook het huwelijksvermogensrecht een grondige update zou ondergaan. Ondertussen zijn de teksten bekend en bespreken we hierna de krachtlijnen hiervan. Het wetsvoorstel van 13 december jl. voorziet in de inwerkingtreding van een hervormd huwelijksvermogensrecht samen met

Aan alle mooie liedjes komt een einde : einde (fiscale voordelen) van het finaal verrekenbeding en het verblijvings-en keuzebeding onder last in zicht (Sherpa Law)

Auteur: Sherpa Law Publicatiedatum: 14/12/2017 Op 6 december jl. werd een ontwerp van decreet gestemd in het Vlaamse Parlement waarin onder meer enkele - op het eerste zicht kleine - aanpassingen aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit werden doorgevoerd. De aangekondigde aanpassingen hebben evenwel belangrijke gevolgen voor de fiscale uitwerking van

Met het einde van 2017 in zicht publiceert Vlabel nog enkele nieuwe standpunten (Sherpa Law)

Auteur: Sherpa Law Publicatiedatum: 06/12/2017 Op 5 december jl. verscheen op de website van Vlabel onder meer een aanvulling op standpunt nr. 15004 (dat oorspronkelijk dateert van 26 april jl.) met betrekking tot het te leveren tegenbewijs in het kader van de gesplitste aankoop. Voor aankoopakten vanaf 19 mei 2015 dient de

Verdere concretisering van maatregelen inzake werk van zomerakkoord (Sherpa Law)

Auteur: Frank Ruelens (Sherpa Law) Publicatiedatum: 20/09/2017 De federale Ministerraad heeft op 15 september 2017 haar goedkeuring gegeven aan de verdere concretisering van 8 maatregelen die de jobcreatie versterken en misbruiken bestrijden. Concreet worden volgende 8 maatregelen ingevoerd: 1. Bestrijden van fraude met cao 90 Cao 90 omvat een bonussysteem

2017-10-11T08:51:50+00:00 20 septembre, 2017|Categories: Droit des affaires Droit social|Tags: |

Het zomerakkoord van 26 juli 2017 : gewikt en gewogen (Sherpa Law)

Auteur: Sherpa Law Publicatiedatum: 02/08/2017 Het eerste 'stof' is gaan liggen. Jullie hebben in de talrijke persberichten gelezen dat onze federale regering op 26 juli 2017 een akkoord heeft bereikt omtrent de hervorming en verlaging van de vennootschapsbelasting. Andere maatregelen uit het zgn. zomerakkoord zijn de belasting op effectenrekeningen, de

2017-08-17T08:05:58+00:00 17 août, 2017|Categories: Impôts directs|Tags: , |

Voortaan ook wettelijk kader voor occasioneel telewerk (Sherpa Law)

In de privésector wordt de tewerkstelling van telewerkers die op regelmatige en niet-occasionele wijze georganiseerd is, geregeld door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 van de Nationale Arbeidsraad en door de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (waarbij echter de artikelen 119.3 tot 119.12 niet van toepassing zijn). De

2017-07-14T16:03:43+00:00 14 juillet, 2017|Categories: Droit social|Tags: , |

Is het voorbehouden van vakantiejobs voor familie van eigen werknemers een vorm van discriminatie? (Sherpa Law)

Met de zomer die in aantocht is, is dit een actuele vraag. In de praktijk wordt dikwijls in bedrijven openstaande vacatures voor vakantiejobs als student voorbehouden voor familieleden (meestal de kinderen) van de eigen werknemers. Dit gebeurt vooral om deze jongeren een centje te laten bijverdienen én ervaring op te

2017-08-15T20:52:09+00:00 8 juin, 2017|Categories: Droit social|Tags: , , , , |

Opgepast voor de nieuwe en beter afdwingbare loonnorm 2017-2018 (Sherpa Law)

De aangepaste loonnormwet voor de periode 2017 tot en met einde 2018 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2017. Eén van de nieuwe bepalingen uit deze wet is dat de loonnorm voortaan moet worden vastgelegd in een cao van de Nationale Arbeidsraad (NAR) die algemeen verbindend wordt

2017-05-23T06:41:29+00:00 23 mai, 2017|Categories: Droit social|Tags: , |

Nieuw standpunt VLABEL: de incorporatie van vruchten in de burgerlijke maatschap niet meer mogelijk vanaf 1 juni 2017 (Sherpa Law)

De Vlaamse Belastingadministratie (VLABEL) heeft haar standpunt nr. 15004, met betrekking tot de gesplitste aankoop en de gesplitste inschrijving, opnieuw aangevuld met een alinea die gaat over de toepassing van de gesplitste inschrijving in burgerlijke maatschappen. Meer specifiek gaat het over de incorporatie van de vruchten bij het kapitaal van

UPDATE : Wetsvoorstel tot hervorming van het erfrecht: wat mogen we verwachten? (Sherpa Law)

Op 25 januari 2017 werd een nieuw wetsvoorstel ingediend in het parlement, zijnde het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake. Dit wetsvoorstel komt tegemoet aan de problemen waar de praktijk, ingevolge de vorm

2017-03-14T13:19:23+00:00 14 mars, 2017|Categories: Droit de la famille|Tags: , |