>"%s"schenking

Welke rechten heeft de langstlevende echtgenoot nog op een schenking aan kinderen? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 28/12/2017 De hervorming van het erfrecht, dat in werking zal treden op 1 september 2018, heeft onder meer een grote impact op het erfrecht van de langstlevende echtgenoot. Eén van de grote wijzigingen betreft het vruchtgebruik dat de langstlevende echtgenoot al dan niet bekomt op schenkingen

Waarop te letten bij schenking roerende goederen « onder last »? (Grant Thornton)

Auteur: Kathleen Van Elsacker (Grant Thornton) Publicatiedatum: 01/12/2017 Vorig jaar meldden we reeds het gewijzigde standpunt van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) dd. 4 april 2016 inzake schenking van roerende goederen voor Nederlands notaris met voorbehoud van vruchtgebruik, gedaan vanaf 1 juni 2016. Volgens VLABEL zou over de geschonken goederen toch Vlaamse erfbelasting

De schenking met last en de schenkbelasting (HCGB Advocaten)

Auteur: HCGB Advocaten Publicatiedatum: 19/11/2017 Is een schenking met last onderworpen aan de schenkbelasting en zo ja wanneer en hoe? Op deze vraag antwoordde Vlabel recent in een voorafgaande beslissing. De concrete omstandigheden van de zaak luidden als volgt: mevrouw A, 74 jaar oud, wenste een studio (met een waarde van 112.000

Uw familiebedrijf al geschonken? Hoog tijd om uw planning te (her)bekijken! (Arts, Cleeren & Vennoten)

Auteurs: David Engelbos, Tom Arts en Astrid Swennen (Arts, Cleeren & Vennoten) Publicatiedatum: november 2017 U hebt in het verleden een schenking gedaan van de aandelen van uw “familiale” vennootschap onder toepassing van het gunstregime.[1] U hebt deze aandelen met voorbehoud van vruchtgebruik (of met een vervreemdingsverbod) geschonken aan de actieve kinderen en aan

De schenking met last en de schenkbelasting (HCGB Advocaten)

Auteur: HCGB Advocaten Publicatiedatum: 19/11/2017 Is een schenking met last onderworpen aan de schenkbelasting en zo ja wanneer en hoe? Op deze vraag antwoordde Vlabel recent in een voorafgaande beslissing. De concrete omstandigheden van de zaak luidden als volgt: mevrouw A, 74 jaar oud, wenste een studio (met een waarde van

Nieuw erfrecht en bestaande schenkingen onder voorbehoud. Evaluatie vereist! (Atrium Juristen)

Auteur: Atrium Juristen Publicatiedatum: 14/11/2017 Het nieuwe erfrecht, dat van kracht wordt in september 2018, gelden ook voor schenkingen die u in het verleden deed. Op zich is dat geen probleem, ware het niet dat de regels omtrent de waardering van de schenking veranderen waardoor soms ongewenste situaties kunnen ontstaan.

2017-11-15T10:21:42+00:00 15 novembre, 2017|Categories: Droit civil Droit de la famille|Tags: , , |

Het nieuwe erfrecht en de schenking van familiebedrijven: wat wijzigt er? (Tiberghien)

Auteurs: Murielle Gijbels en Alain Van Geel (Tiberghien) Publicatiedatum: 28/09/2017 Het nieuwe erfrecht treedt in werking op 1 september 2018. Vanaf dan geldt als algemene regel dat de inbreng van geschonken goederen gebeurt op basis van de intrinsieke waarde van de geschonken goederen op dag van de schenking, evenwel geïndexeerd met de index

Schenking delen burgerlijke maatschap voor Nederlandse notaris: Vlabel geeft zekerheid indien bepaalde aanpassingen worden doorgevoerd (Deknudt Nelis Advocaten)

Zeer veel mensen hebben hun vermogen geschonken aan de volgende generatie (1) met behoud van inkomsten, (2) met behoud van controle én (3) zonder de betaling van schenkbelasting. Uit diverse standpunten en voorafgaande beslissingen die de voorbije maanden afgeleverd werden door Vlabel valt evenwel af te leiden dat dit in

Schenkingen van familiale ondernemingen/vennootschappen met een beding van fideicommissum de residuo: standpunt VLABEL (Cazimir)

Familiale ondernemingen en aandelen van familiale vennootschappen kunnen worden geschonken met vrijstelling van schenkbelasting. In SP 15074 heeft VLABEL toegelicht op welk ogenblik de voorwaarden tot het bekomen van de vrijstelling moeten zijn voldaan. In SP 17029 van 15 mei 2017 wordt dit standpunt toegepast op een schenking met een

Een recept voor rosé: kap de witte bij de rode wijn! Over de optionele conventionele terugkeer (Ferenc Ballegeer)

In april 2016 publiceerde de Vlaamse Belastingdienst (‘Vlabel’) een standpunt (nr. 16030) waarbij de dienst zijn licht laat schijnen op de conventionele of bedongen terugkeer van een schenking, nl. het beding in een schenkingsakte op grond waarvan het geschonkene naar de schenker terugkeert als de begiftigde overlijdt voor de schenker.