>"%s"schenken

Vlabel en de Burgerlijke Maatschap: nieuw Standpunt met belangrijke implicaties (Tiberghien)

Op 27 april 2017 heeft de Vlaamse Belastingdienst (hierna ‘Vlabel’) aan het Standpunt nr. 15004 een nieuw punt B toegevoegd dat de problematiek van de Burgerlijke Maatschap en gesplitste inschrijvingen behandelt. Deze toevoeging is van toepassing op alle gesplitste inschrijvingen vanaf 1 juni 2017. Vlabel neemt dus opnieuw een Standpunt

Schenking en vererving van familiebedrijven: nu ook een aangepaste gunstige regeling voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (KPMG)

Met de publicatie van de ‘Ordonnantie houdende het tweede deel van de fiscale hervorming’ in het Belgisch Staatsblad op 29 december 2016 is de wettelijke basis voor de geplande hervormingsmaatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest compleet. Eén van de wijzigingen die werd doorgevoerd, kadert in een vereenvoudiging van de bestaande

Schenken met voorbehoud van een rente in combinatie met een burgerlijke maatschap: dodelijke gifbeet van de Vlaamse fiscus? (Deknudt Nelis Advocaten)

In een voorafgaande beslissing van 14 november 2016 (gepubliceerd op 30 november 2016) wordt de techniek van de schenking (in casu voor Nederlandse notaris) met voorbehoud van een rente in combinatie met een burgerlijke maatschap onder de loep genomen. Voor wat de rentecomponent betreft, is het oordeel dat dit, gelet op

Wanneer wordt een cadeau een schenking? (VGD)

Bij de start van het nieuwe jaar wensen ouders, grootouders en peters en meters gewoontegetrouw hun vrijgevigheid te tonen ten opzichte van hun (klein/pete)kinderen. Daarbij denken ze in eerste instantie aan een cadeau, maar soms kan ook een echte schenking de bedoeling zijn. Deze intentie mag dan voor de schenker duidelijk

2017-01-04T12:53:35+00:00 4 janvier, 2017|Categories: Droit de la famille|Tags: , |

(stief)kind: iedereen gelijk voor de wet? (notaris.be)

Vandaag zijn nieuw samengestelde gezinnen courant. Veel gezinnen zijn immers samengesteld uit een koppel met kinderen van slechts één van de partners. Niet altijd, maar vaak, ontstaan er hechte banden tussen het stiefkind en zijn stiefouder zodat het niet ondenkbaar is dat deze laatste ook iets aan zijn stiefkind wil

2016-09-23T18:20:01+00:00 23 septembre, 2016|Categories: Droit de la famille|Tags: , , , , |