>"%s"schenkbelasting

L’avis du Conseil d’Etat a propos de la fin de la ‘Kaasroute’: exigence de majorite speciale (Tiberghien)

Auteurs: Griet Vanden Abeele, Alain Van Geel, Emilie Van Goidsenhoven et Caroline Maes (Tiberghien) Date de publication: 29/09/2020 Comme mentionné dans notre précédente publication, la proposition de loi du 17 juin 2020 a introduit l’obligation d’enregistrer les actes de donation passés devant un notaire étranger (voyez l'article publié sur notre site web le 18

Het Waals Gewest voert een aantal fiscale hervormingen door (Vandelanotte)

Auteurs: Hannelore Durieu en Febe Louage (Vandelanotte) Publicatiedatum: 17/01/2018 De start van het nieuwe jaar gaat traditioneel gepaard met heel wat fiscale wijzigingen. Niet alleen op federaal vlak kregen we te maken met een aantal duidelijke wijzigingen, ook het Waalse gewest heeft een fiscale hervorming doorgevoerd met als doel de koopkracht van de Waalse

Waarop te letten bij schenking roerende goederen « onder last »? (Grant Thornton)

Auteur: Kathleen Van Elsacker (Grant Thornton) Publicatiedatum: 01/12/2017 Vorig jaar meldden we reeds het gewijzigde standpunt van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) dd. 4 april 2016 inzake schenking van roerende goederen voor Nederlands notaris met voorbehoud van vruchtgebruik, gedaan vanaf 1 juni 2016. Volgens VLABEL zou over de geschonken goederen toch Vlaamse erfbelasting

Tuyau de fin d’année: la réduction de capital et le régime de faveur pour entreprises familiales – une combinaison dangereuse (Tiberghien)

Auteur: Pieter Souffriau (Tiberghien) Date de publication: 06/12/2017 Comme vous le savez, les règles concernant les conséquences fiscales d’une réduction de capital sont modifiées à partir du 1er janvier 2018. A partir du 1er janvier 2018, les réductions de capital ne seront plus exemptées mais seront imputées proportionnellement sur les réserves et

De schenking met last en de schenkbelasting (HCGB Advocaten)

Auteur: HCGB Advocaten Publicatiedatum: 19/11/2017 Is een schenking met last onderworpen aan de schenkbelasting en zo ja wanneer en hoe? Op deze vraag antwoordde Vlabel recent in een voorafgaande beslissing. De concrete omstandigheden van de zaak luidden als volgt: mevrouw A, 74 jaar oud, wenste een studio (met een waarde van 112.000

De schenking met last en de schenkbelasting (HCGB Advocaten)

Auteur: HCGB Advocaten Publicatiedatum: 19/11/2017 Is een schenking met last onderworpen aan de schenkbelasting en zo ja wanneer en hoe? Op deze vraag antwoordde Vlabel recent in een voorafgaande beslissing. De concrete omstandigheden van de zaak luidden als volgt: mevrouw A, 74 jaar oud, wenste een studio (met een waarde van

Familiale bedrijfsschenking: ‘restschenking’ niet steeds vrijgesteld? (Tiberghien)

Auteur: Bruno Cardoen (Tiberghien) Dit artikel werd reeds gepubliceerd in Fiscoloog 1529, p. 8 (09/08/2017) Volgens de Vlaamse Belastingdienst moeten de voorwaarden voor de vrijstelling van schenkbelasting voor familiale ondernemingen en vennootschappen in geval van schenking met een beding van fideïcommis de residuo, beoordeeld worden op het tijdstip waarop de 'restschenking' actueel

Schenkingen van familiale ondernemingen/vennootschappen met een beding van fideicommissum de residuo: standpunt VLABEL (Cazimir)

Familiale ondernemingen en aandelen van familiale vennootschappen kunnen worden geschonken met vrijstelling van schenkbelasting. In SP 15074 heeft VLABEL toegelicht op welk ogenblik de voorwaarden tot het bekomen van de vrijstelling moeten zijn voldaan. In SP 17029 van 15 mei 2017 wordt dit standpunt toegepast op een schenking met een

Burgerlijke maatschap en schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik toch nog mogelijk voor 1 juni 2017 (Cazimir)

Op 26 april 2017 heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) een toevoeging gedaan aan het intussen bekende standpunt van de gesplitste aankoop / gesplitste inschrijving (SP 15004). Wij hebben dit standpunt al toegelicht in eerdere artikels ("schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik onder vuur"; "standpunt over de gesplitste aankoop weer gewijzigd"). De