>"%s"ruimtelijke ordening

Région flamande: un nouveau décret harmonise la législation en matière de routes communales (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Date de publication: 13/09/2019 Le décret du 3 mai 2019 sur les routes communales (le Décret sur les routes communales) a pour objectif d'harmoniser les réglementations existantes concernant les routes communales ; Les routes communales sont des routes publiques qui relèvent de la gestion directe et immédiate de

2019-09-16T13:57:32+00:00 16 septembre, 2019|Categories: Droit de l'environnement et urbanisme|Tags: , |

Le Parlement flamand approuve l’attestation obligatoire d’inventaire d’amiante (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Date de publication: 12/04/2019 Le 20 mars 2019, le Parlement flamand a approuvé le projet de décret modifiant diverses dispositions du titre X du décret du 5 avril 1995 portant dispositions générales en matière de politique environnementale et le décret du 23 décembre 2011 sur la gestion

Omgevingsrecht anno 2018 : een nieuw jaar, een nieuw landschap? (Stibbe)

Auteur: Emma Holleman (Stibbe) Publicatiedatum: 27/12/2017 Het komende jaar belooft een interessant jaar te worden op het vlak van het omgevingsrecht (milieu en ruimtelijke ordening). Op de valreep voorzag het bestuur nog verschillende wijzigingen, de ene al verregaander dan de andere. Hierna alvast die nieuwigheden waar u vanaf 1 januari 2018

Verkavelingsvergunning op dieet in Vlaanderen (Stibbe)

Auteur: Yves Sternotte (Stibbe) Publicatiedatum: 30/11/2017 De Vlaamse Codextrein slankt het begrip "verkavelen" af, zodat in de toekomst géén verkavelingsvergunning vereist is indien er na splitsing slechts één onbebouwde kavel overblijft. Een wijziging met directe gevolgen voor heel wat vastgoedprofessionals. Deze wijziging kadert in een reeks van beoogde vereenvoudigingen uit de Codextrein. Wij stonden

29 november 2017 : De Codextrein wordt goedgekeurd in het Vlaams Parlement : “Dames en heren, onze trein nadert zijn eindbestemming” (GD&A Advocaten)

Auteur: Lara Hendrix (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 30/11/2017 De codextrein dendert richting eindstation. Op 14 november 2017 keurde de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn, de laatste amendementen van het 'Ontwerp Decreet houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving', beter bekend als de 'Codextrein', goed. De langverwachte eindstemming

Alweer dichter bij betonstop met Omzendbrief bebouwde en onbebouwde gebieden (Stibbe)

Auteur: Ann Apers (Stibbe) Publicatiedatum: 16/08/2017 Vlaanderen plant een ruimtelijk beleid met verdichting van de kernen, enerzijds, en behoud van de open ruimte(s), anderzijds. In Omzendbrief R0/2017/01 verduidelijkt minister Schauvliege, bevoegd voor Omgeving, Natuur en Landbouw, de bestaande regels om aan dit beleid mee vorm te geven. Het Vlaamse Gewest werkt naarstig aan het Beleidsplan Ruimte