>"%s"RSZ

Eindejaarsprogrammawet voert een nieuwe winstpremie in (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse)

Auteur: Ann Taghon (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse) Publicatiedatum: januari 2018 De eindejaarsprogrammawet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2017 (zie voor een overzicht van de in die wet voorkomende sociaalrechtelijke bepalingen: SoCompact nr. 45-2017). Eén van de nieuwe sociaalrechtelijke bepalingen is de invoering van een (ver)nieuw(d)e sociaal

Detacheringsfraude : advocaat wijst op mogelijke impasse (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 17/11/2017 In ons nieuwsbericht van 13 november 2017 (Detachering en fraude met E 101-verklaring) berichtten we over de conclusie van advocaat-generaal Saugmandsgaard Øe (9 november 2017), waarin gesteld werd dat een rechter een E 101-verklaring buiten toepassing kan laten wanneer zij vaststelt dat deze verklaring op frauduleuze wijze

2017-11-17T10:55:42+00:00 17 novembre, 2017|Categories: Droit des affaires Droit social|Tags: , , |

De inhoudingsplicht, hoe werkt het? (ACS)

In bepaalde gevallen, zijn opdrachtgevers, aannemers of onderaannemers verplicht om een bepaald percentage van het factuurbedrag in te houden wanneer zou blijken dat de aannemer of onderaannemer met wie zij samenwerken, fiscale of sociale schulden zou hebben. Wat? Wanneer een (onder)aannemer met wie u het contract afsluit fiscale of sociale

2017-07-07T07:54:49+00:00 7 juillet, 2017|Categories: Droit social Impôts directs|Tags: , , , , |

Wanneer vandaag plots eerder blijkt plaats te vinden: Cassatie over invulling van de bijzondere bestuursaansprakelijkheid voor RSZ-schulden (Corporate Finance Lab)

Drie BVBA’s met dezelfde zaakvoerder worden failliet verklaard, elk met openstaande sociale schulden. De faillietverklaring vindt plaats op volgende tijdstippen: de eerste BVBA op 13 oktober 2009, de tweede en derde BVBA op 13 september 2012. Volgens art. 265, §2 W.Venn. kan een zaakvoerder van een BVBA hoofdelijk aansprakelijk worden

Zo bereidt u zich voor op de flitscontroles in de bouwsector op 30 mei a.s. (Monard Law)

Op 30 mei 2017 wordt er een ‘flitscontrole’ in de bouwsector georganiseerd. In samenwerking met de arbeidsauditoraten gaan de sociale inspecteurs -RSZ, Toezicht op de Sociale Wetten, Sociale Inspectie en RVA- in heel het land op de werven en in de bedrijven controles uitvoeren. Elke aannemer in de bouwsector kan

2017-05-04T09:23:21+00:00 4 mai, 2017|Categories: Droit de la construction|Tags: , , , |

Dit lazen we voor u in de recentste versie van de administratieve RSZ-instructies – 2017/1 (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse)

De RSZ publiceerde gewoontegetrouw in de tweede maand van het eerste kwartaal van 2017, eennieuwe versie van zijn administratieve instructies. Bij deze nieuwe versie hoort ook een rubriek “Nieuw dit kwartaal” waarin u een overzicht vindt van de nieuwigheden in de recentste versie van deinstructies. In deze rubriek “Nieuw dit

2017-03-14T09:01:26+00:00 14 mars, 2017|Categories: Droit social|Tags: , |

Over het dwangbevel en de minnelijke invordering door de RSZ (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse)

De wet van 1 december 2016 maakt van de invordering via dwangbevel de regel en verankert het veralgemeend gebruik van het dwangbevel in de RSZ-wet. De manier waarop de RSZ tot invordering via dwangbevel kan overgaan, verandert niet t.o.v. de situatie voor 1 januari 2017.

2017-02-09T16:06:34+00:00 9 février, 2017|Categories: Droit social|Tags: , |

Privégebruik van voordelen in natura: zijn de forfaitaire RSZ-bedragen rekbaar? (Claeys & Engels)

Voor de berekening van de sociale-zekerheidsbijdragen worden voordelen in natura als loon beschouwd. Deze voordelen worden zo correct mogelijk geschat tegen hun reële waarde of op forfaitaire basis. Kan de werkgever afwijken van de bedragen die de RSZ naar voren schuift?

2017-02-09T15:10:26+00:00 9 février, 2017|Categories: Droit social|Tags: , , |