>"%s"registratierechten

Vlabel maakt jacht op overtreders voorwaarden gunstregime bescheiden woning (Cazimir)

Sinds 1 januari 2015 is de Vlaamse overheid bevoegd voor de inning van de registratierechten. Recent heeft Vlabel (de Vlaamse Belastingdienst) de strijd tegen overtredingen op de naleving van de voorwaarden voor het verkrijgen van bepaalde gunstregimes m.b.t. onroerend goed opgevoerd.

Tijdelijke fiscale regularisatie erf- en registratiebelasting (Vlabel)

Wat wordt bedoeld met de fiscale regularisatie van erf- en registratiebelasting? Wie kan een regularisatieaangifte indienen? Wanneer kan een regularisatieaangifte ingediend worden? Welke documenten moeten worden ingediend? Volgens welk tarief wordt de verschuldigde heffing berekend? Wat zijn de gevolgen van de definitieve betaling van de regularisatieheffing? Lees hier het volledige

Twee registratierechten afgeschaft (LegalWord)

De wetgever schaft twee registratierechten af. Het gaat om het registratierecht op de inpandgeving van een handelszaak en het registratierecht op de vestiging van een landbouwvoorrecht. Voor beide gold een registratierecht van 0,5%. De reden voor de afschaffing van beide registratierechten is vrij eenvoudig: er komt een eenvormig pandrecht.

Nieuwe beslissingen VLABEL over registratiebelasting (Cazimir)

Het Burgerlijk Wetboek laat echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel of een stelsel van scheiding van goederen met een toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen uitdrukkelijk toe om - roerende en onroerende - goederen in de huwgemeenschap in te brengen. Deze inbreng is op zich te beschouwen als een huwelijksvoordeel en dus ten

Waals Gewest : enkele nieuwigheden inzake registratie- en successierechten (Tiberghien)

Het Waals Gewest heeft met ingang van 1 januari 2016 drie grote veranderingen ingevoerd inzake registratie- en successierechten. Een eerste wijziging betreft een verlaging van de schenkingsrechten op onroerende goederen. Een tweede wijziging heeft tot gevolg dat een tarief van 15% in plaats van 12,5% aan registratierechten zal worden toegepast