>"%s"registratierechten

Het Waals Gewest voert een aantal fiscale hervormingen door (Vandelanotte)

Auteurs: Hannelore Durieu en Febe Louage (Vandelanotte) Publicatiedatum: 17/01/2018 De start van het nieuwe jaar gaat traditioneel gepaard met heel wat fiscale wijzigingen. Niet alleen op federaal vlak kregen we te maken met een aantal duidelijke wijzigingen, ook het Waalse gewest heeft een fiscale hervorming doorgevoerd met als doel de koopkracht van de Waalse

De hervorming van de registratierechten bij de aankoop van een gezinswoning : wachten op de nieuwe regelgeving of snel aankopen? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 02/01/2018 Wanneer u op heden een gezinswoning aankoopt, betaalt u in Vlaanderen 10% registratierechten op de aankoopsom. In bepaalde gevallen, kan u, voor bescheiden woningen, genieten van het klein beschrijf, waardoor de verschuldigde registratierechten slechts 5% bedragen. Bovendien kan u, indien de woning uw enige woning

Het einde van het ‘klein en groot beschrijf’. Naar maximum 7% voor eigen woning in Vlaanderen (Tiberghien)

Auteur: Claudine Bodeux (Tiberghien) Publicatiedatum: 28/12/2017 In de aanloop naar kerst keurde de Vlaamse regering een belangrijke hervorming van de registratiebelasting goed. Het verkooprecht voor een enige woning zal standaard 7% worden.  Dit tarief kan dalen tot 6% wanneer men een ‘Ingrijpende Energetische Renovatie’ aan de woning uitvoert en men kan daarbij

Controles op de toepassingsvoorwaarden voor klein beschrijf (Advox)

Auteur: Peter Van Eysendeyk (Advox) Publicatiedatum: 22/11/2017 Op dit moment voert de Vlaamse Belastingdienst talrijke controles uit voor dossiers waarbij onder meer kopers van een woning, van de vermindering wegens “klein beschrijf” hebben genoten. Deze vermindering was afhankelijk van het naleven van een aantal voorwaarden. Als deze voorwaarden niet nageleefd blijken

Verkooprecht bij de aankoop van een onroerend goed : wijzigingen op til? (Delboo Advocaten)

Auteur: Delboo Advocaten Publicatiedatum: november 2017 Wie een woning of een ander onroerend goed aankoopt, moet bovenop de aankoopprijs en de notariskosten ook een belasting betalen, namelijk het verkooprecht (vroeger ‘registratierecht’). De Vlaamse Regering heeft een hervorming van deze belasting aangekondigd. Huidige situatie Het algemeen tarief van het verkooprecht bedraagt

Recht van opstal vervroegd beëindigen: algemeen vast recht van €50? Recent standpunt Vlabel (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 27/10/2017 Voorafgaande beslissing nr. 17029 van 2 oktober 2017 In deze situatie behoorden de opstallen van toe aan een ongehuwde man en een ongehuwde vrouw, ieder voor de onverdeelde helft, waarbij de grond volle eigendom was van de man. Het opstalrecht was verleend voor 50 jaar en

Schenking van delen in een burgerlijke maatschap met voorbehoud van vruchtgebruik vanaf 1 juni 2017 onderworpen aan erfbelasting? (Loyens & Loeff)

De Vlaamse Belastingdienst (hierna “Vlabel”) zal op basis van het standpunt dd. 21 maart 2016 de gesplitste inschrijvingen van effecten en geldbeleggingen, gedaan vanaf 1 juni 2016, aan erfbelasting onderwerpen indien geen schenkbelasting werd betaald. Het standpunt van 21 maart 2016 betrof een uitbreiding van een eerder standpunt inzake gesplitste

Vlabel en de Burgerlijke Maatschap: nieuw Standpunt met belangrijke implicaties (Tiberghien)

Op 27 april 2017 heeft de Vlaamse Belastingdienst (hierna ‘Vlabel’) aan het Standpunt nr. 15004 een nieuw punt B toegevoegd dat de problematiek van de Burgerlijke Maatschap en gesplitste inschrijvingen behandelt. Deze toevoeging is van toepassing op alle gesplitste inschrijvingen vanaf 1 juni 2017. Vlabel neemt dus opnieuw een Standpunt

« Definitief » standpunt van Vlabel over de maatschap (De Broeck Van Laere & Partners)

Op 26 april jl. heeft Vlabel een “definitief” standpunt (nr. 15004) ingenomen over maatschappen die geldbeleggingen en/of een effectenportefeuille aanhouden en waarvan de deelbewijzen onder voorbehoud van vruchtgebruik voor een Nederlandse notaris worden geschonken. Hieronder treft u de visie van Vlabel. Een burgerlijke maatschap heeft geen rechtspersoonlijkheid en is fiscaal

Ruling aanvaardt vruchtgebruik met periodieke vergoeding (Spartax)

Af en toe zijn er van die rulings om van te watertanden. Ditmaal gaat het om een dossier in verband met een vruchtgebruik met een periodieke vergoeding (Voorafgaande beslissing nr. 2016.609 dd. 6 december 2016). Een leuke extra vraag die aan bod kwam in ruling had betrekking op de btw-aftrek