>"%s"rechtspersoonlijkheid

De vakbonden bestaan niet – Hof van Cassatie 3 april 2017 (Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse)

Dat vakbonden, ook als zij representatieve werknemersorganisaties zijn die als zodanig door de wet worden “erkend”, geen rechtspersoonlijkheid hebben, is minstens volgens hun militanten een zegen, volgens anderen minstens een anachronisme. Het is in ieder geval een feit dat vakbonden feitelijke verenigingen zijn. Een rechtsvordering door of tegen verenigingen zonder

Binnenkort ‘gemeenschapsdienst’ voor rechtspersonen? (Tax World)

Minister van Justitie Koen Geens kondigde eerder aan om verouderde wetgeving aan te pakken en in een moderner jasje te steken. Onlangs heeft hij zijn plannen voor het erfrecht en vennootschaps-/verenigingsrecht uit te doeken gedaan maar nu heeft hij zijn pijlen gericht op het strafrecht. Ver van uw bed, denkt

Rechtspersoonlijkheid voor robots? (Corporate Finance Lab)

Volgens sommige voorspellingen zullen 1/3 van de bestaande jobs in 2025 uitgeoefend worden door robots. Deze voorspelling voor de nabije toekomst stelt het recht voor uitdagingen die niet langer als science fiction afgedaan kunnen worden. Een belangrijke vraag in dit verband betreft het juridische statuut van robots.