>"%s"PPS

Twee overeenkomsten tot het verlenen van een zakelijk recht op gronden door de Raad van State geherkwalificeerd tot overheidsopdrachten (GD&A Advocaten)

Auteur: Els Gypen (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 09/01/2018 Vastgoedtransacties (bv. de overdracht van zakelijke rechten op onroerende goederen) zijn in beginsel niet onderworpen aan de reglementering inzake overheidsopdrachten, bevestigde de Raad van State nogmaals.  Maar het volstaat niet om het laten uitvoeren van een welomschreven ontwikkelingsproject, dat vooraf door de overheid reeds

2018-01-11T15:14:45+00:00 11 janvier, 2018|Categories: Contrats publics Droit public|Tags: , , , |