>"%s"pop-up

Les baux pour les magasins pop-up bénéficient désormais d’une législation spécifique à Bruxelles (Stibbe)

Auteur: Damien Léonard (Stibbe) Date de publication: 15/07/2019 La Région bruxelloise a instauré un cadre législatif pour les baux commerciaux consentis pour une durée maximale d’un an et lève, ainsi, l’incertitude qui planait sur les commerces éphémères. Après la Flandre et la Wallonie, c’est au tour de la Région bruxelloise d’instaurer un cadre législatif

2019-08-02T12:26:47+00:00 2 août, 2019|Categories: Droit commercial Droit commercial et financier|Tags: , |

Bail pour magasins éphémères dans les trois régions (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Date de publication: 13/05/2019 En date du 9 mai 2019, l’Ordonnance relative au bail commercial de courte durée a été publié au Moniteur belge. L’Ordonnance entre en vigueur le 19 mai 2019 et s'applique aux baux conclus après son entrée en vigueur. Dans ce qui suit, une

2019-05-21T13:11:02+00:00 24 mai, 2019|Categories: Droit commercial Droit commercial et financier|Tags: , |

Het ‘pop-updecreet’: de handelshuurovereenkomst van korte duur (Desdalex)

Op 1 september 2016 is het decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht in werking getreden. Deze wet is specifiek van toepassing op de handelshuurovereenkomst die wordt afgesloten voor een periode van één jaar of minder. Essentieel voor handelshuur is dat het pand

2017-04-13T13:44:38+00:00 13 avril, 2017|Categories: Droit commercial|Tags: , , |

Vlaams Decreet van 17 juni 2016: poging tot juridisch kader voor korte handelshuur (Klaw)

Op 1 september 2016 trad het Decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht in werking. Het doel van het Decreet is een eenvoudig juridisch kader te bieden voor de kortetermijnverhuur van handelspanden. Enerzijds geeft het een antwoord op de groeiende leegstand in de

2016-10-24T17:44:11+00:00 24 octobre, 2016|Categories: Droit commercial|Tags: , , |

Herschreven Handelshuurwet voor Vlaanderen komt eraan (Schoups)

In het kader van de zesde staatshervorming werden bevoegdheden inzake woninghuur, pacht en handelshuur overgedragen naar de gewesten. Kennelijk is alvast aan Vlaamse kant de politieke wil groot om deze nieuwe bevoegdheden in te vullen. Het nieuwe “pop-up”-decreet is daar een concreet gevolg van. Sinds 1 september 2016 is de

2016-09-23T09:48:40+00:00 23 septembre, 2016|Categories: Droit des contrats et des biens|Tags: , , |

Handelshuur – wettelijk kader voor pop-ups in vlaanderen (Merckx)

Met het decreet valt voor eigenaars een belangrijke drempel weg om hun pand voor enkele maanden tot maximaal een jaar te verhuren aan een initiatiefnemer van bijvb. een pop-up store of restaurant, omdat tot nu toe in geval van betwisting met de huurder voor de Vrederechter, de herkwalificatie van dergelijke

2016-10-17T16:20:38+00:00 24 août, 2016|Categories: Droit commercial|Tags: , , |