>"%s"Pauwels Advocaten

Van vrouw naar man of andersom : van geslacht veranderen wordt aanzienlijk gemakkelijker (Pauwels Advocaten)

Auteurs: Pieter Pauwels en Isabel De Pauw (Pauwels Advocaten) Publicatiedatum: 06/01/2018 Van geslacht veranderen wordt eenvoudiger! Vanaf 1 januari 2018 wordt van geslacht veranderen eenvoudiger:  Dan treedt de Wet van 25 juni 2017 in werking. Eén van de belangrijkste wetswijzigingen is de afschaffing van de strenge voorwaarden van geslachtsoperatie en sterilisatie. Deze ingrepen,

2018-01-08T15:58:45+00:00 8 janvier, 2018|Categories: Droit civil Droit de la famille|Tags: |

Onterven van ouders of grootouders mogelijk, ook bij feitelijke samenwoners! (Pauwels Advocaten)

Auteurs: Pieter Pauwels en Isabel De Pauw (Pauwels Advocaten) Publicatiedatum: 18/11/2017 De ouderlijke reserve wordt afgeschaft in 2018. Vroeger had een ouder van een kinderloos gestorven erflater die zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner niet had begiftigd via schenking of testament, automatisch een reserve van 1/4e van de nalatenschap. Dit betekende dat

2017-11-20T11:15:31+00:00 20 novembre, 2017|Categories: Droit civil Droit de la famille|Tags: , , , |

De procedure van invordering van onbetwiste geldschulden (IOS-procedure) is facultatief (Pauwels Advocaten)

Auteur: Pieter Pauwels (Pauwels Advocaten) Publicatiedatum: 02/11/2017 Cassatie 12 oktober 2017. In een arrest van 12 oktober 2017 (C.17.0120) bevestigt het Hof van Cassatie dat de administratieve procedure van invordering van onbetwiste geldschulden voorzien in art. 1394/20 Gerechtelijk Wetboek facultatief is. De schuldeiser behoudt de mogelijkheid om de geldschulden in te vorderen via een

2017-11-08T10:50:43+00:00 8 novembre, 2017|Categories: Droit judiciaire|Tags: , , |

Kunnen ook bestuurders van een V.Z.W. binnenkort failliet verklaard worden? (Pauwels Advocaten)

Auteur: Pieter Pauwels (Pauwels Advocaten) Publicatiedatum: 28/10/2017 Vanaf 1 mei 2018 zal het nieuwe insolventierecht in werking treden. Minister van Justitie Koen Geens hervormde o.m.  de Faillissementswet van 7 augustus 1997 en de Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen van 31 januari 2009. Dan treedt immers de Wet van

2017-10-30T09:44:12+00:00 30 octobre, 2017|Categories: Droit des affaires Faillite et LCE|Tags: , , |

Kunnen fietsers een rijverbod krijgen? (Pauwels Advocaten)

Auteurs: Pieter Pauwels en Vincent Glas (Pauwels Advocaten) Publicatiedatum: 06/10/2017 Dronken fietsers kregen altijd een rijverbod, zelfs zonder rijbewijs! Tot voor kort werd een fietser die dronken door de straten zwalpte en die de pech had zich te moeten verantwoorden voor de Politierechtbank, steeds bestraft met een rijverbod van minstens

2017-10-12T06:39:35+00:00 12 octobre, 2017|Categories: Droit civil Droit de la circulation Droit pénal|Tags: |

Verhuur van studentenkoten – nieuwe regels op komst! (Pauwels Advocaten)

Auteur: Pieter Pauwels (Pauwels Advocaten) Publicatiedatum: 30/09/2017 Huurovereenkomsten voor de huisvesting van studenten. Tot op heden bestaat er geen afzonderlijk huurrecht voor studentenkamers. Ter bescherming van de rechten van de studenten, zullen in de toekomst huurovereenkomsten voor studenten onderworpen worden aan een nieuw arsenaal van (dwingende) regels. Het nieuwe Vlaamse

2017-10-11T09:20:28+00:00 11 octobre, 2017|Categories: Droit civil Droit des contrats et des biens|Tags: , |

Domeinnaam gekaapt? (Pauwels Advocaten)

Auteur: Pieter Pauwels (Pauwels Advocaten) Publicatiedatum: 08/09/2017 Domeinnaamkaping? U wil de naam van uw onderneming of uw merk als domeinnaam laten registeren, maar u bemerkt dat deze reeds “bezet” is. Wat kan u hiertegen ondernemen Wat is domeinnaamkaping? Domeinnaamkaping is het wederrechtelijk registreren van een domeinnaam. In het Engels wordt

Is een zelfrijdende wagen toegelaten in België? (Pauwels Advocaten)

Auteurs: Vincent Glas en Pieter Pauwels (Pauwels Advocaten) Publicatiedatum: 04/08/2017 "Zelfrijdend" versus "zelfsturend". Men spreekt in de media vaak over de zelfrijdende auto, terwijl men de zelfsturende auto bedoelt. De “zelfsturende auto” is de auto die autonoom stuurt, zonder tussenkomst van een menselijk bestuurder.  Zelfrijdend is zelfbewegend, een auto die zichzelf voortbeweegt met mechanische kracht, het principe

2017-08-28T09:46:44+00:00 28 août, 2017|Categories: Droit de la circulation|Tags: |

Overgrootouders hebben niet dezelfde rechten dan grootouders (Pauwels Advocaten)

Auteurs: Pieter Pauwels en Francine Pauwels (Pauwels Advocaten) Publicatiedatum: 18/08/2017 In de praktijk komt het vaak voor dat grootouders van de ene dag op de andere hun kleinkinderen niet meer kunnen zien: er is ruzie ontstaan met de zoon of dochter, of de relatie met de schoondochter of -zoon is afgebroken waardoor

2017-08-21T08:15:53+00:00 21 août, 2017|Categories: Droit de la famille|Tags: , |

Is Justitie nog betaalbaar als je geen pro Deo bent? (Pauwels Advocaten)

De zoveelste verhoging van de kostprijs van Justitie. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) hebben in een wetsontwerp van 7 juli 2017 een verhoging van de “rolrechten" aangekondigd. Het rolrecht is de bijdrage die iedere persoon betaalt om een zaak in te

2017-08-15T20:51:26+00:00 12 juillet, 2017|Categories: Droit judiciaire|Tags: , , , |