>"%s"overheidsopdrachtenwet

Eerste reparatie-KB overheidsopdrachten (Bureau Geerts)

Auteur: Bureau Geerts Publicatiedatum: 15/12/2017 De federale ministerraad heeft op 8 december het ontwerp KB goedgekeurd dat de eerste ‘reparaties’ doorvoert aan de op 30 juni ’17 in werking getreden wetgeving overheidsopdrachten. Correctie dd 19/12/2017: het ontwerp stond geagendeerd maar werd nog niet goedgekeurd. De belangrijkste aanpassingen situeren zich in

Omzendbrief van 10 juli 2017 met betrekking tot de strijd tegen de sociale dumping bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten gepubliceerd (Equator Advocaten)

Auteurs: Steven Van Garsse en Simon Verhoeven (Equator Advocaten) Publicatiedatum: 08/08/2017 Op 17 juli 2017 werd de omzendbrief van 10 juli 2017 met betrekking tot de: “Strijd tegen de sociale dumping bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten” in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Middels deze omzendbrief wenste de Ministerraad te verduidelijken dat de strijd wordt aangebonden tegen

e-Procurement en de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten: wat verandert er? (FOD Beleid en Ondersteuning)

Op 30 juni 2017 treedt de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten in werking. Tussen 28 juni en 4 juli wordt het e-Procurement platform offline gehaald en worden de verschillende applicaties aangepast aan deze nieuwe wetgeving. In dit document vind je een overzicht van de belangrijkste functionele en inhoudelijke aanpassingen. Lees hier het

2017-06-12T12:16:27+00:00 2 juin, 2017|Categories: Contrats publics|Tags: , |

De Ministerraad maakt één van zijn goede voornemens reeds waar – het ontwerp van Koninklijk Besluit inzake de plaatsing van overheidsopdrachten werd goedgekeurd (GD&A Advocaten)

Nadat de nieuwe basiswet Overheidsopdrachten d.d. 17 juni 2016 afgelopen zomer in het Belgisch Staatsblad verscheen, werd er reikhalzend uitgekeken naar het eerste uitvoeringsbesluit. Het nieuwe overheidsopdrachtenkader kan immers niet in werking treden zonder de broodnodige uitvoeringsbesluiten. Vorige week zette de Ministerraad hiertoe de eerste stap.

2017-01-24T17:22:59+00:00 24 janvier, 2017|Categories: Contrats publics|Tags: , , |

Overheidsopdrachten voortaan toegankelijker voor KMO’s – nieuw wettelijk kader! (Imposto Advocaten)

Op de effectieve inwerkingtreding van de nieuwe overheidsopdrachtenwet is het voorlopig nog even wachten. Niettemin is het opzet van de wetgever duidelijk: een ruimere toegang tot de overheidsopdrachten voor de KMO’s, een soepeler kader voor de aanbestedende overheden, een betere bescherming van het milieu en een toename van het gebruik

2016-12-29T10:25:24+00:00 29 décembre, 2016|Categories: Contrats publics|Tags: , , |

Wet overheidsopdrachten 2016 en concessiewet 2016 in Staatsblad (Legalworld)

De overheidsopdrachtenwet 2016 zal op termijn de overheidsopdrachtenwet van 15 juni 2006 vervangen. De overheidsopdrachtenwet 2016 zorgt voor de omzetting van de richtlijnen 2014/24/EU (klassieke sectoren) en 2014/25/EU (speciale sectoren) die uiterlijk tegen 18 april 2016 in nationaal recht moesten zijn omgezet. Voor de daadwerkelijke inwerkingtreding van de overheidsopdrachtenwet 2016

2016-08-24T15:07:16+00:00 24 août, 2016|Categories: Contrats publics|Tags: , |

Het is zo ver: de inwerkingtreding van de eerste artikelen uit de nieuwe wet overheidsopdrachten is aangebroken (GD&A Advocaten)

Op 14 juli 2016 werden de nieuwe wetten inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wetten inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten zijn het gevolg van de omzetting van twee Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten en één  betreffende het plaatsen van concessies.

2016-08-24T15:04:26+00:00 24 août, 2016|Categories: Contrats publics|Tags: , , , |