>"%s"overheidsopdracht

De laatste horde is bijna genomen – ontwerp van Koninklijk Besluit inzake de plaatsing van overheidsopdrachten goedgekeurd (GD&A Advocaten)

Afgelopen week (eind maart 2017) keurde de Ministerraad in een tweede lezing het ontwerp KB Plaatsing Klassieke Sectoren goed. Het vorige ontwerp werd hierbij aangepast aan het advies van de Raad van State. Er wordt al enige tijd reikhalzend uitgekeken naar het eerste uitvoeringsbesluit. Het nieuwe overheidsopdrachtenkader kan immers niet

2017-04-04T08:07:54+00:00 4 avril, 2017|Categories: Contrats publics|Tags: , |

Bepalingen uit Europese richtlijn hebben geen automatische directe werking (GD&A Advocaten)

Middels arrest nr. 237.029 van 12 januari 2017 deed de Raad van State uitspraak over enkele interessante topics in het overheidsopdrachtencontentieux. Het arrest behandelt een geschil tussen een tijdelijke vereniging en het Vlaams Gewest. Het Agentschap Wegen en Verkeer gunde een overheidsopdracht voor aanneming van werken (herinrichting kruispunt en op-

2017-03-28T08:59:05+00:00 28 mars, 2017|Categories: Contrats publics|Tags: , , |

Nu ook wijzigingen Rechtsbeschermingswet Overheidsopdrachten (én concessies) gepubliceerd! (GD&A Advocaten)

Op 17 maart 2017 verscheen de Wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten in het Belgisch Staatsblad. Dit is een belangrijk gegeven aangezien de publicatie

2017-03-28T08:56:35+00:00 28 mars, 2017|Categories: Contrats publics|Tags: , |

Rechtsbescherming bij overheidsopdrachten ook van toepassing op concessies (LegalWorld)

De rechtsbeschermingswet voor overheidsopdrachten wordt op enkele punten aangepast. Zij is voortaan ook van toepassing op concessies. Er komt een uniforme regeling voor de mededeling van de gemotiveerde beslissingen. En de start van de beroepstermijn en de wachttermijn valt voortaan op hetzelfde moment. De wetgever past de rechtsbeschermingsregels voor overheidsopdrachten aan

2017-03-28T08:01:20+00:00 28 mars, 2017|Categories: Contrats publics|Tags: , , |

Wet tot wijziging van de rechtsbeschermingswet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (Bureau Geerts)

De wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, werd op 17 maart 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De wet zal in werking treden samen

2017-03-24T09:51:30+00:00 24 mars, 2017|Categories: Contrats publics|Tags: , |

Nieuwe uitvoeringsregels voor overheidsopdrachten komen er aan! (GD&A Advocaten)

Het nieuwe overheidsopdrachtenkader krijgt langzaam maar zeker vorm. We kennen al de nieuwe wet inzake de overheidsopdrachten in de klassieke en de speciale sectoren van 17 juni 2006 (in navolging van de Europese richtlijnen uit 2014 dienaangaande). Deze wet dient - zoals reeds in eerdere nieuwsberichten gesteld - verder geconcretiseerd

2017-03-09T09:29:44+00:00 9 mars, 2017|Categories: Contrats publics|Tags: , |

De Ministerraad maakt één van zijn goede voornemens reeds waar – het ontwerp van Koninklijk Besluit inzake de plaatsing van overheidsopdrachten werd goedgekeurd (GD&A Advocaten)

Nadat de nieuwe basiswet Overheidsopdrachten d.d. 17 juni 2016 afgelopen zomer in het Belgisch Staatsblad verscheen, werd er reikhalzend uitgekeken naar het eerste uitvoeringsbesluit. Het nieuwe overheidsopdrachtenkader kan immers niet in werking treden zonder de broodnodige uitvoeringsbesluiten. Vorige week zette de Ministerraad hiertoe de eerste stap.

2017-01-24T17:22:59+00:00 24 janvier, 2017|Categories: Contrats publics|Tags: , , |

Wat is nieuw in de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten? – Deel 1: de globale aanpak (Lawstone)

De nieuwe Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2016. Voor de inwerkingtreding van de nieuwe Wet en de nieuwe regelgeving in het algemeen is het nog wachten op de bekendmaking van de uitvoeringsbesluiten. Deze besluiten zullen de regelgeving van de Wet

2017-01-20T11:50:54+00:00 20 janvier, 2017|Categories: Contrats publics|Tags: , |

Van een inschrijver kan niet worden geëist dat hij een welbepaald deel van de overheidsopdracht met eigen middelen uitvoert (GD&A Advocaten)

Bij een overheidsopdracht voor werken doen opdrachtnemers herhaaldelijk een beroep op één of meerdere onderaannemers om een gedeelte van de opdracht uit te voeren. De betrokken inschrijver beroept zich in voorkomend geval ook vaak op de geschiktheid van deze onderaannemer(s) om zijn technische bekwaamheid enerzijds en zijn financiële draagkracht anderzijds,

2016-10-24T18:56:30+00:00 24 octobre, 2016|Categories: Contrats publics|Tags: , |

7 gevolgen van de nieuwe wetgeving rond overheidsopdrachten (Legal World)

Momenteel is het nog een beetje een juridisch vacuüm: de nieuwe wet op overheidsopdrachten en de wet op concessies zijn er wel al, de uitvoerende koninklijke besluiten nog niet. Advocate Elke Casteleyn bespreekt enkele implicaties voor bedrijven, waarvan sommige nu al van kracht zijn.

2016-09-26T15:27:20+00:00 26 septembre, 2016|Categories: Contrats publics|Tags: , |