>"%s"overheidsbedrijf

Modelcharter voor bestuurders van overheidsbedrijven (Corporate Finance Lab)

Het federale regeerakkooord van 10 oktober 2014 voorzag dat de regering een “charter van de bestuurder van overheidsbedrijven” zou opstellen in het kader van het evenwicht tussen de taken als bestuurder (en de belangen van de onderneming) en deze van (vertegenwoordiger van) de overheid. GUBERNA, het Belgisch Instituut voor Bestuurders