>"%s"opstal

Voorontwerp Burgerlijk Wetboek : kansen én uitdagingen voor de vastgoedsector (Altius)

Auteur: William Timmermans (Altius) Publicatiedatum: 11/01/2018 Minister van Justitie Koen Geens werkt aan een globale hervorming van het Burgerlijk Wetboek. De eerste ontwerpen zijn inmiddels gekend, waaronder het toekomstige Boek II “Goederenrecht”. De bedoeling van de hervorming is voornamelijk om de bestaande regels inzake het goederenrecht te moderniseren en tegelijk

2018-01-15T11:10:52+00:00 15 janvier, 2018|Categories: Droit civil Droit des contrats et des biens|Tags: , , |

Recht van opstal vervroegd beëindigen: algemeen vast recht van €50? Recent standpunt Vlabel (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 27/10/2017 Voorafgaande beslissing nr. 17029 van 2 oktober 2017 In deze situatie behoorden de opstallen van toe aan een ongehuwde man en een ongehuwde vrouw, ieder voor de onverdeelde helft, waarbij de grond volle eigendom was van de man. Het opstalrecht was verleend voor 50 jaar en

Einde recht van opstal: triggert de natrekking het verkooprecht? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 16/10/2017 Sedert de jaren ‘90 hebben de onroerende zakelijke rechten een revival gekend, zo ook het recht van opstal. Vaak werden deze constructies opgezet tussen de bedrijfsleider - vennoot (eigenaar van de grond) enerzijds en zijn vennootschap anderzijds. Vandaag lopen vele van deze constructies stilaan op

Gespreide belasting van (onroerende) meerwaarden: u weet niet meer waar u aan begint (Spartax)

De aanleiding van deze nieuwsbrief is een hyperinteressante ruling in verband met erfpacht and lease back (voorafgaande beslissing 2016.138 van 19 april 2016). Techneuten met een neus voor leasing zullen meteen watertanden bij deze ruling. Mensen die minder met leasing te maken krijgen zullen zich op het eerste gezicht slechts

2017-01-30T12:32:31+00:00 30 janvier, 2017|Categories: Impôts directs|Tags: , , , , |

Waarover moet de btw worden gerekend ingeval van het toestaan van een recht van opstal aan een bouwpromotor? (Doolaege, Verbist & De Meyere)

In het kader van bouwprojecten komt het regelmatig voor dat aan de bouwpromotor een recht van opstal m.b.t. een grond wordt toegekend. In ruil voor het verkrijgen van dit zakelijk recht bouwt de promotor appartementen en betaalt hij een opleg in geld. Bij ruil wordt de prestatie voor de berekening

Vruchtgebruik, erfpacht en recht van opstal: enkele juridische begrippen toegelicht voor fiscalisten (Legal World)

Vruchtgebruik, erfpacht en recht van opstal worden nog steeds gebruikt in fiscale constructies. Het zijn stuk voor stuk juridische figuren met een lange traditie. In dit artikel bekijken we de burgerrechtelijke aspecten van deze figuren. Deze mogen immers ook niet uit het oog verloren worden bij het opzetten van aan