>"%s"ontslag

Congé parental corona L’arrêté de pouvoirs spéciaux n°23 du 13 mai 2020 a été publié au Moniteur belge! (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Date de publication: 14/05/2020 Dans le cadre des mesures prises par le gouvernement pour juguler la propagation du COVID-19, beaucoup de parents sont amenés à faire du télétravail tout en étant contraints de s'occuper de la garde de leurs enfants en même temps. Face à cette

Ongeoorloofde dwang bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord – Arbeidshof Brussel (20 juni 2017)

Een werknemer werd bedreigd met een ontslag wegens dringende reden omwille van diefstal. Ze ondertekende echter een onmiddellijk en vrijwillig ontslag zonder opzeggingsvergoeding, mits de werkgever een gunstige C4 bezorgde waardoor ze kon gaan stempelen. Achteraf betwistte de dame de beëindiging daar er onrechtmatige druk werd uitgeoefend om akkoord te gaan met

2017-12-30T10:38:26+00:00 30 décembre, 2017|Categories: Droit des affaires Droit social|Tags: , , |

Geheimhouding is een plicht voor werknemers (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman Van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 25/10/2017 Tijdens de arbeidsovereenkomst krijgt een werknemer wellicht kennis van zakengeheimen of vertrouwelijke gegevens van de werkgever. Een werknemer moet beseffen dat - ook al wordt hierover met geen woord gerept in de arbeidsovereenkomst - er toch een fundamentele geheimhoudingsplicht rust op hem.

2017-11-08T12:10:08+00:00 30 octobre, 2017|Categories: Droit des affaires Droit social|Tags: |

Ontslag van een personeelsafgevaardigde zonder dat de specifieke procedure werd nageleefd – Hof van Cassatie (26 juni 2017)

Krachtens artikel 3, § 1, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden kan de werkgever een personeelsafgevaardigde of een kandidaat-personeelsafgevaardigde slechts om economische of technische redenen ontslaan wanneer die redenen vooraf door het bevoegde paritair comité zijn erkend. Het doel van de bescherming vervat in de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden bestaat erin nadelige discriminatie van de personeelsafgevaardigden te voorkomen en de

De koffiekoek met billenkoek (Argus Advocaten)

Voor de beoordeling van een ontslag om dringende reden, moeten steeds alle omstandigheden waarin de tekortkoming werd begaan door de werknemer, in acht genomen worden. De feitelijke context zal immers bepalen of de tekortkoming wel ernstig genoeg is, dan wel of de ernstige tekortkoming de professionele samenwerking onmiddellijk en definitief

2017-06-07T10:34:06+00:00 7 juin, 2017|Categories: Droit social|Tags: , , , |

Diefstal. Ontslag om dringende reden – Arbeidshof Brussel (10 februari 2017)

Een werkneemster in dienst als bediende verkoop bij een grootwarenhuisketen werd ontslagen om dringende reden. Tijdens een verhoor door de dienst interne fraude van de warenhuisketen had de werkneemster erkend dat zij zich aan de prikklok bevond met een koffiekoek en twee rozijnenbroodjes die zij niet betaald had voor het

2017-05-30T15:52:15+00:00 30 mai, 2017|Categories: Droit social|Tags: , , , |

Heeft uw commerciële medewerker altijd recht op een vergoeding voor het ‘aangebrachte cliënteel’? (Adlex Advocaten)

Een commerciële medewerker, vaak ook aangeduid als 'accountmanager', 'sales manager' of een andere klinkende naam, kan bij ontslag door de werkgever zonder dringende reden recht hebben op een uitwinningsvergoeding (vergoeding voor aanbreng van cliënteel van minimaal drie maandlonen). Daartoe zal hij echter moeten bewijzen dat hij minstens gedurende één jaar

2017-05-25T14:22:16+00:00 25 mai, 2017|Categories: Droit social|Tags: , |

Einde arbeidsrelatie staat niet garant voor werkloosheidsuitkering (Tilleman van Hoogenbemt)

Wanneer een werknemer zijn vaste job verliest, zal hij in principe aanspraak kunnen maken op werkloosheidsuitkeringen. Dit om de financiële gevolgen van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst te verzachten. Het is echter belangrijk om te beseffen dat er geen absolute garantie bestaat op deze werkloosheidsuitkering. Het basisprincipe is immers dat

2017-04-18T19:06:40+00:00 18 avril, 2017|Categories: Droit social|Tags: , , |