>"%s"ontbinding

Ontbinding van vennootschappen via gerechtelijke weg versoepeld (Aternio)

Auteur: Astrid Claessens (Aternio) Publicatiedatum: 15/11/2017 Sedert 12 juni 2017 is er een nieuwe procedure voor gerechtelijke ontbinding van vennootschappen.  Deze stelt striktere eisen aan vennootschappen en verleent de mogelijkheid tot snellere ontbinding voor zij die niet voldoen. Bijkomende bevoegdheid voor de kamers voor handelsonderzoek Voortaan mogen ook de kamers voor handelsonderzoek zelf

Leg uw jaarrekening tijdig neer en vermijd de ontbinding van uw vennootschap (Monard Law)

Elke vennootschap heeft de wettelijke verplichting om haar jaarrekening (tijdig) neer te leggen, uiterlijk 6 maanden na het afsluiten van het boekjaar. Dit is een verantwoordelijkheid van de raad van bestuur die daarvoor aansprakelijk gesteld kan worden. Sinds 12 juni 2017 is de regelgeving hierover strenger geworden. Voortaan kan de

2017-08-15T20:52:02+00:00 13 juin, 2017|Categories: Droit des societés|Tags: , , , , |

Procedure ontbinding slapende vennootschappen wordt verbeterd (Flex Advocaten)

De regering heeft op 28 maart 2017 een wetsvoorstel goedgekeurd om zogenaamde “lege doos vennootschappen” sneller en goedkoper te kunnen ontbinden via de kamer van handelsonderzoek in de rechtbank van koophandel. In de kamercommissie handelsrecht werd op 28 maart 2017 het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en

2017-04-11T07:13:57+00:00 11 avril, 2017|Categories: Droit des societés|Tags: , |