>"%s"onroerend goed

Het Hof van Cassatie bevestigt de nietigheid van lijfrenteovereenkomsten bij gebrek aan alea (Laga)

Auteurs: Alain Laurent Verbeke en Bart Verdickt (Laga) Publicatiedatum: 16/01/2018 Een lijfrente is een kanscontract Het Burgerlijk Wetboek kwalificeert de lijfrente als een kanscontract (1). Partijen verbinden zich niet tot gelijkwaardige prestaties, in tegenstelling tot wat geldt voor vergeldende contracten. Ze voorzien in een gelijkwaardige kans op winst of verlies voor elke partij. Eenvoudig

Aankoop van een onroerend goed behept met een stedenbouwkundige inbreuk : het Hof van Cassatie biedt hulp aan de benadeelde koper (Advocatenbureau Van Cauter)

Auteur: Advocatenbureau Van Cauter Publicatiedatum: december 2017 De verkoper van een onroerend goed moet de koper vrijwaren voor rechtsstoornissen niet enkel van zichzelf, maar ook van derden. In zijn arrest van 31 maart 2017 bevestigt het Hof van Cassatie dat er niet enkel sprake is van een rechtsstoornis van een

Verkooprecht bij de aankoop van een onroerend goed : wijzigingen op til? (Delboo Advocaten)

Auteur: Delboo Advocaten Publicatiedatum: november 2017 Wie een woning of een ander onroerend goed aankoopt, moet bovenop de aankoopprijs en de notariskosten ook een belasting betalen, namelijk het verkooprecht (vroeger ‘registratierecht’). De Vlaamse Regering heeft een hervorming van deze belasting aangekondigd. Huidige situatie Het algemeen tarief van het verkooprecht bedraagt

Burgerlijke maatschap en onroerend goed : 5 praktijkgerichte vragen (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 14/11/2017 De burgerlijke maatschap is het controlevehikel bij uitstek voor roerend vermogen. Aandelen, vorderingen, beleggingsportefeuilles, kunst, ja zelfs oldtimers kunnen worden ingebracht in een burgerlijke maatschap in ruil voor deelbewijzen die dan kunnen worden geschonken. Mits de juiste planning, zorgt dit controlevehikel voor een vermindering van de

De burgerlijke maatschap en onroerend goed: Beheer van onroerend vermogen aangekocht door een burgerlijke maatschap (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 20/09/2017 Extra notariële lastgeving voor de zaakvoerder vereist? Bij wijze van voorbeeld kunnen de feiten als volgt worden geschetst: Ouders richten een burgerlijke maatschap op met inbreng liquiditeiten. De deelbewijzen worden geschonken aan de kinderen. Vervolgens koopt de burgerlijke maatschap met de ingebrachte liquiditeiten een onroerend

Onroerend goed aankopen via e-mail? (Aternio)

Auteur: Eveline Smet (Aternio) Publicatiedatum: 05/09/2017 De aankoop van een onroerend goed is een grote stap in iemands leven. Je doet het niet elke dag en daardoor zijn de formaliteiten waarmee deze aankoop gepaard gaat, niet iets waar men echt heel vertrouwd mee is. Anderzijds kent iedereen wel het principe van de “compromis” of

2017-10-11T08:56:30+00:00 14 septembre, 2017|Categories: Droit civil Droit des contrats et des biens|Tags: , , |

Binnenkort optie om verhuur van bedrijfsmatige onroerende goederen aan btw te onderwerpen (Monard Law)

Auteurs: Hilde Van den Keybus en Patricia Stas (Monard Law) Publicatiedatum: 09/08/2017 De federale regering heeft op 26 juli jl. het begrotingsakkoord goedgekeurd. Naast onder meer de hervorming van de vennootschapsbelasting, voorziet het akkoord ook een belangrijke wijziging inzake btw, meer bepaald de mogelijkheid om onroerende verhuur van bedrijfspanden te onderwerpen aan

2017-08-10T10:13:47+00:00 10 août, 2017|Categories: TVA et douane|Tags: , , |

Uitbreng onroerend goed uit vennootschap: de puzzel van Vlabel is bijna compleet (Spartax)

De uitbreng van vastgoed uit vennootschappen is om diverse redenen erg in trek. De fiscaliteit is hierbij uiteraard zeer belangrijk en op het vlak van de registratierechten – zeker aan Vlaamse zijde -  volgen de evoluties elkaar in snel tempo op. Sinds Vlabel de fakkel heeft overgenomen voor het Vlaamse

Een onroerend goed kopen met kennis van zaken: het belang van de onderhandse verkoopovereenkomst (VDV Advocaten)

Een onroerend goed aankopen doe je in principe in 2 stappen. Wanneer je tot een akkoord komt met de verkoper dient eerst een onderhandse verkoopovereenkomst (ook genaamd “compromis”)  ondertekend te worden. Meestal is het de vastgoedmakelaar die deze overeenkomst opstelt, ofwel de notaris van de verkoper. De onderhandse koopovereenkomst is

Verkooprecht bij onttrekking van onroerend goed uit BVBA via dividenduitkering in natura (VGD)

Vlabel stelt dat de onttrekking van een onroerend goed via een dividenduitkering een overdracht ten bezwarende titel van een onroerend goed uitmaakt en om die reden dan ook aan het verkooprecht is onderworpen. Hiervoor zou Vlabel de redenering volgen dat een dividend vanuit het oogpunt van de vennoten een verkrijging