>"%s"onbetwiste geldschulden

Mag een schuldeiser kiezen hoe hij zijn schulden invordert? Cassatie brengt duidelijkheid (Marlex)

Auteur: Marlex Publicatiedatum: 20/12/2017 Sinds de ‘Potpourri I-wet’ van 2016 van minister Geens, bestaat er een nieuwe administratieve invorderingsprocedure voor onbetwiste geldschulden in B2B-zaken, los van enige gerechtelijke tussenkomst (de IOS-procedure). In de nieuwsbrief van 29 november 2016 zette Marlex de hoofdprincipes van deze procedure reeds op een rijtje. Een belangrijk discussiepunt

2017-12-26T10:09:46+00:00 26 décembre, 2017|Categories: Droit judiciaire|Tags: , , , |

Invorderen, administratief of gerechtelijk? Wat zijn de keuzemogelijkheden? (VDV Advocaten)

Auteur: Maarten Verhaghe (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 24/11/2017 Cassatie hakt de knoop door. Voor het juiste begrip,  hierna de uitleg over de verschillen tussen de administratieve en gerechtelijk invordering. 1. Administratieve procedure – Potpourri I De zogenaamde IOS-procedure of de administratieve invorderingsprocedure werd bij wet van 19 oktober 2015 de Wet Potpourri I

2017-12-06T12:06:33+00:00 6 décembre, 2017|Categories: Droit judiciaire|Tags: , , , |

Gerechtelijke invordering van een onbetwiste commerciële schuldvordering maakt geen fout uit (Modo Advocaten)

Auteurs: Régine Feltkamp en Gerrit Hendrikx (Modo Advocaten) Publicatiedatum: november 2017 Buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering van geldschulden Met de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie werd, in de artikelen 1394/20 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek, een nieuwe procedure in het Belgisch recht geïntroduceerd

De procedure van invordering van onbetwiste geldschulden (IOS-procedure) is facultatief (Pauwels Advocaten)

Auteur: Pieter Pauwels (Pauwels Advocaten) Publicatiedatum: 02/11/2017 Cassatie 12 oktober 2017. In een arrest van 12 oktober 2017 (C.17.0120) bevestigt het Hof van Cassatie dat de administratieve procedure van invordering van onbetwiste geldschulden voorzien in art. 1394/20 Gerechtelijk Wetboek facultatief is. De schuldeiser behoudt de mogelijkheid om de geldschulden in te vorderen via een

2017-11-08T10:50:43+00:00 8 novembre, 2017|Categories: Droit judiciaire|Tags: , , |

De gerechtskosten bij invordering van onbetwiste geldschulden via de rechtbank: het Hof van Beroep te Gent schept duidelijkheid (Flex Advocaten)

In een arrest van 24 april 2017 oordeelde het Hof van Beroep te Gent dat de administratieve inningsprocedure voor onbetwiste geldschulden (IOS) niet verplicht is en dat de schuldeiser die voor de klassieke gerechtelijke procedure kiest niet per se nutteloze kosten, dan wel foutief procesgedrag stelt. De schuldeiser heeft, aldus

Is de gerechtelijke invordering van onbetwiste geldschulden nog mogelijk na 1 januari 2017? (Pauwels Advocaten)

Onbetwiste geldschulden tussen ondernemingen kunnen sinds 2 juli 2016 ofwel via een gerechtelijke procedure worden ingevorderd, ofwel via de nieuwe administratieve invorderingsprocedure, de IOS-procedure. Tot voor kort bestonden deze twee mogelijkheden naast elkaar, en had u als schuldeiser steeds de keuze tussen deze twee procedures. Als u niet opteerde voor

2017-01-17T09:04:29+00:00 17 janvier, 2017|Categories: Droit judiciaire|Tags: , |

Invordering van onbetwiste geldschulden? Enkele achterpoortjes voor de schuldenaar die niet wil of kan betalen (Pauwels Advocaten)

De nieuwe invorderingsprocedure voor onbetwiste geldschulden (de “IOS”) is sinds 2 december 2016 vijf maand van kracht. Volgens sommigen lijken er alleen maar voordelen te zijn aan deze nieuwe invorderingsprocedure. Het enthousiasme komt voornamelijk uit de kringen van de gerechtsdeurwaarders, die een centrale rol kregen in het nieuwe invorderingstraject. Naast

2016-12-06T11:44:51+00:00 6 décembre, 2016|Categories: Droit judiciaire|Tags: , , |

Nieuwe B2B-invorderingsprocedure voor onbetwiste geldschulden (IOS): ondernemer, u hoeft niet meer naar de rechtbank! (Marlex)

Sinds juli 2016 kan u, in uitvoering van de zogenaamde ‘Potpourri I-wet’ van minister Geens, een uitvoerbare titel bekomen voor uw onbetaalde en onbetwiste schuldvorderingen los van enige gerechtelijke tussenkomst. De achterliggende bedoeling is om de inning van onbetwiste geldschulden te vergemakkelijken, te versnellen en goedkoper te maken. De rol

De invordering van onbetwiste geldschulden door ondernemingen (Van Steenbrugge Advocaten)

Op 1 juli 2016 traden de artikelen 1394/20 tot 1394/27 van het Gerechtelijk Wetboek in werking. Deze artikelen voerden een nieuwe procedure in (de IOS-procedure) die ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun onbetwiste vorderingen op andere ondernemingen zonder de tussenkomst van een rechtbank in te vorderen. Aangezien ongeveer 30% van de