>"%s"octrooi

Uitvindingsoctrooien: nieuwe wetgeving op komst (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 13/11/2017 Op 6 november 2017 werd door de regering een wetsontwerp ingediend ‘houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende de uitvindingsoctrooien in verband met de implementering van het eenheidsoctrooi en het eengemaakt octrooigerecht’. Met de nakende inwerkingtreding van de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (“UPC-Overeenkomst”) ontbreken in de

2017-11-13T10:57:41+00:00 13 novembre, 2017|Categories: Droit de la propriété intellectuelle Privacy, IT & IP|Tags: , |

Update Unitair Octrooi: volgende stap in komst Unified Patent Court (Novagraaf)

De definitieve inwerkingtreding van het Unified Patent Court (UPC) in de lidstaten van de Europese Unie is in februari een stap dichterbij gekomen als gevolg van de ratificatie van de UPC-overeenkomst door Italië. Hiermee staat de teller van het aantal landen dat de UPC-overeenkomst heeft geratificeerd op twaalf, te weten:

2017-03-14T08:54:34+00:00 14 mars, 2017|Categories: Droit de la propriété intellectuelle|Tags: , , , , |

Een nieuwe fiscale stimulans voor innovatie-inkomsten: de innovatie-aftrek (Monard Law)

Tot voor kort konden vennootschappen genieten van de aftrek voor octrooi-inkomsten. Met de wet van 9 februari 2017 tot invoering van een aftrek voor innovatie-inkomsten wordt deze fiscale stimulans vervangen door een stelsel van ‘vrijgestelde innovatie-inkomsten’. Hiermee wordt niet alleen het toepassingsgebied verruimd maar worden bedrijven ook aangespoord substantieel te

Vertaling van Europese octrooien niet langer nodig vanaf 1 januari 2017 (Marlex)

Vanaf 1 januari 2017 is het niet langer nodig om een Engels Europees octrooi te vertalen naar een van de officiële talen van België (Frans, Duits of Nederlands) opdat het geldig zou zijn in België. Dit kan een grote kostenbesparing betekenen. In onderstaande nieuwsbrief zetten we kort de impact van

2017-01-30T13:19:02+00:00 30 janvier, 2017|Categories: Droit de la propriété intellectuelle|Tags: , |

Invoering van fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten (Cazimir)

Onder de oude regeling voor octrooi-inkomsten, konden inkomsten uit octrooien en aanvullende beschermingscertificaten onder bepaalde voorwaarden genieten van een 80% vrijstelling in de vennootschapsbelasting. Dit regime werd vanaf 1 juli 2016 afgeschaft onder druk van het BEPS-actieplan (‘Base Erosion and Profit Shifting’) van de OESO, en vervangen door een nieuw

Aftrek innovatie-inkomsten (KPMG)

Tot voor kort konden zowel KMO’s als grote ondernemingen genieten van de aftrek voor octrooi-inkomsten. Onder de impuls van het BEPS-rapport van de OESO zou deze fiscale stimulans echter vervangen worden door een stelsel van ‘vrijgestelde innovatie-inkomsten’, waarmee men een ruimer toepassingsgebied beoogd. Deze nieuwe regeling, “aftrek van innovatie-inkomsten” genaamd,

Engelstalige octrooien vanaf 2017 eindelijk mogelijk in België (Legal World)

Engelstalige octrooiaanvragen worden al sinds jaar en dag door de nationale instanties geaccepteerd in 21 lidstaten van de EU, inclusief Nederland, Frankrijk en Duitsland. Al in 2008 werd het idee van Engelstalige octrooiaanvragen gelanceerd in België, maar het kreeg sterke tegenkanting van verschillende politieke partijen en van de vertaalsector. België

2016-09-22T16:31:03+00:00 22 septembre, 2016|Categories: Droit de la propriété intellectuelle|Tags: , |

Streamlining oppositions procedures at the EPO (Marks & Clerk)

On 1 July 2016, the European Patent Office (EPO) introduced a streamlined opposition procedure that simplifies the procedure so that opposition proceedings can be brought to a faster conclusion. The aim is that the Opposition Division will reach a decision within two years from grant. Marks & Clerk explain. Read

2016-08-24T13:23:37+00:00 24 août, 2016|Categories: Droit de la propriété intellectuelle|Tags: , , , , |

Patent disputes: who wins, where & why (Vannin)

Professional third-party funders tend to stay away from patent disputes. It is unfortunate because this is an area where SMEs and individual inventors whose only assets are often their ingenuity need help. This is a category of claimant that is arguably most in need and deserving of the assistance provided

2016-10-17T16:19:50+00:00 24 août, 2016|Categories: Droit de la propriété intellectuelle|Tags: , , , |