>"%s"NV

Het bestuur van een NV: wat zal er fundamenteel wijzigen? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 24/08/2017 Op 20 juli 2017 werd het Voorontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in de Ministerraad gestemd. Heel wat wijzigingen zijn gepland, die een modernisering van het vennootschapsrecht beogen, zo onder meer wat het bestuur van een NV betreft Volgende ingrijpende

2017-11-13T10:39:44+00:00 24 août, 2017|Categories: Droit des affaires Droit des societés|Tags: |

Automatisch dubbel stemrecht na twee jaar aandelenbezit? (Schoups)

Tegen de achtergrond van het nieuwe vennootschapsrecht voorgesteld door minister van Justitie Koen Geens, dienden Kamerleden van Groen en Ecolo op 25 april 2017 een wetsvoorstel in tot wijziging van het wetboek van vennootschappen om "de aandeelhouders van NV's en BVBA's dubbel stemrecht toe te kennen". Tot nog toe is

2017-08-15T20:51:40+00:00 28 juin, 2017|Categories: Droit des societés|Tags: , , , , , |

Ondertekening offerte maakt geen daad van dagelijks bestuur uit binnen een NV (Adlex Advocaten)

Het ondertekenen van offertes in het kader van de Wetgeving Overheidsopdrachten door gedelegeerd bestuurders binnen een NV komt helaas nog al te vaak voor. Echter, de geheel eigen invulling die de Raad van State geeft aan het begrip 'dagelijks bestuur' maakt dat een gedelegeerd bestuurder haast nooit over de vereiste

Welke uitwegen biedt het vennootschapsrecht bij een geschil? (Agio)

Er is een uitweg uit situaties waarin de aandeelhouders van een BVBA of een niet-genoteerde NV elkaar het leven zuur maken. De vennootschapsrechtelijke geschillenregeling voorziet twee vormen: de uittreding en de uitsluiting. Bij een uittreding kan iedere aandeelhouder vorderen dat andere aandeelhouders zijn of haar aandelen overnemen. Daarvoor moet een

2017-03-28T09:06:28+00:00 28 mars, 2017|Categories: Droit des societés|Tags: , , , , |

Respecteer de wet bij fiscale constructies! Hou het simpel! (Save Your Time)

Familiale vermogensplanning door het gebruik van een ingewikkelde juridische structuur met vennootschappen is niet altijd veilig. Het Hof van Cassatie sprak zich op 13 januari 2017 uit over dergelijke structuur. Vader had in twee vennootschappen (commanditaire vennootschappen op aandelen) een investering in aandelen geparkeerd. De aandelen kwamen bij zijn dochters

2017-03-28T07:42:14+00:00 28 mars, 2017|Categories: Droit des societés Impôts directs|Tags: , , , |

Het toezicht inhoudelijk: van interne controle naar ondernemingsrisicomanagement (Larcier)

In het Belgisch vennootschapsrecht kan de verplichting om een risicomanagementsysteem in te richten worden afgeleid uit de wettelijke bepalingen betreffende de inhoud van het jaarverslag, het auditcomité en de regels inzake de bewaking van de continuïteit. Interne controle en risicomanagement maken eveneens het voorwerp uit van aanbevelingen in de corporate

2016-09-15T10:26:44+00:00 15 septembre, 2016|Categories: Droit des societés|Tags: , , , |

Het directiecomité (Larcier)

Om aan de rechtsonzekerheid en het verantwoordelijkheidsvraagstuk tegemoet te komen voerde de Wet Corporate Governance van 2 augustus 2002 een nieuw facultatief orgaan in bij de naamloze vennootschap: het wettelijk directiecomité. Twaalf jaar later blijkt de juridisch toejuichbare wetswijziging toch de praktijk niet te hebben overtuigd. De feitelijke directiecomités die

2016-09-15T10:23:58+00:00 15 septembre, 2016|Categories: Droit des societés|Tags: , , , |