>"%s"Novagraaf

‘MERCI’ en ‘BEDANKT’ identieke tekens (Novagraaf)

Onlangs heeft de Belgische rechtbank van Koophandel uitspraak gedaan in een zaak over chocolademerk Merci. Het is niet de eerste keer dat wordt geprocedeerd over het merk MERCI. Wij schreven eerder al over een zaak waarin werd opgetreden tegen verwatering van het merk en over de bekende slagzin ‘Merci dat jij er bent’. Merkregistraties

Hof van Justitie EU: sojamelk = geen melk! (Novagraaf)

Het overstappen op een (puur) plantaardig dieet is onder bepaalde doelgroepen een ware trend te noemen, hetgeen terug te zien is in de supermarktschappen waarin producten die passen binnen een dergelijk dieet in steeds ruimer assortiment verkrijgbaar zijn. Binnenkort zal het publiek echter moeten wennen aan nieuwe benamingen voor producten

2017-08-15T20:51:37+00:00 28 juin, 2017|Categories: Droit de la propriété intellectuelle|Tags: , , , |

Should you use your name as your business name? (Novagraaf)

The speed with which both Donald and Ivanka Trump were awarded preliminary approval by the State Intellectual Property Office of the People's Republic of China (SIPO) for trademarks featuring their names raised eyebrows in both political and business circles last month. In response, their spokespeople quoted the upsurge in trademark

2017-05-31T07:40:16+00:00 31 mai, 2017|Categories: Droit de la propriété intellectuelle|Tags: |

Intégration de la propriété intellectuelle dans la R&D (Novagraaf)

Il est préférable de prendre en compte la question de la propriété intellectuelle (PI) au début de la recherche et du développement (R&D). La première étape est de choisir l'approche PI à mettre en œuvre au cours du développement du produit. Alors que chaque organisation et chaque secteur de l'industrie

2017-05-30T16:04:05+00:00 30 mai, 2017|Categories: Droit de la propriété intellectuelle|Tags: |

Decoratieve tekens niet geschikt als (beeld)merk (Novagraaf)

Op 5 april jongstleden besliste het Gerecht EU dat het verzoek om registratie van een beeldmerk terecht was geweigerd. Het betreffende teken moet, aldus het Gerecht, worden beschouwd als een ‘decoratief element’ wat de consument niet als merk zal beschouwen. Voor merkenrechtelijke bescherming is, onder meer in de Benelux en

2017-05-16T09:03:50+00:00 16 mai, 2017|Categories: Droit de la propriété intellectuelle|Tags: , |

Intégration de la propriété intellectuelle dans la R&D (Novagraaf)

Il est préférable de prendre en compte la question de la propriété intellectuelle (PI) au début de la recherche et du développement (R&D). La première étape est de choisir l'approche PI à mettre en œuvre au cours du développement du produit. Alors que chaque organisation et chaque secteur de l'industrie

2017-05-16T09:00:10+00:00 16 mai, 2017|Categories: Droit de la propriété intellectuelle|Tags: |

Update Unitair Octrooi: volgende stap in komst Unified Patent Court (Novagraaf)

De definitieve inwerkingtreding van het Unified Patent Court (UPC) in de lidstaten van de Europese Unie is in februari een stap dichterbij gekomen als gevolg van de ratificatie van de UPC-overeenkomst door Italië. Hiermee staat de teller van het aantal landen dat de UPC-overeenkomst heeft geratificeerd op twaalf, te weten:

2017-04-23T10:32:12+00:00 23 avril, 2017|Categories: Droit de la propriété intellectuelle|Tags: , , |

De beschermingsmogelijkheden van ‘trade secrets’ (Novagraaf)

In 2016 is in de Europese Unie de Richtlijn Bedrijfsgeheimen in werking getreden. Met de Richtlijn wordt beoogd oneerlijke concurrentie tegen te gaan, innovatie en kennisoverdracht te promoten en een gelijk speelveld te creëren voor ondernemingen binnen de Europese Unie. Wij informeren u graag over de achtergrond en gevolgen van

2017-04-23T10:25:05+00:00 23 avril, 2017|Categories: Droit de la propriété intellectuelle|Tags: |

Update Unitair Octrooi: volgende stap in komst Unified Patent Court (Novagraaf)

De definitieve inwerkingtreding van het Unified Patent Court (UPC) in de lidstaten van de Europese Unie is in februari een stap dichterbij gekomen als gevolg van de ratificatie van de UPC-overeenkomst door Italië. Hiermee staat de teller van het aantal landen dat de UPC-overeenkomst heeft geratificeerd op twaalf, te weten:

2017-03-14T08:54:34+00:00 14 mars, 2017|Categories: Droit de la propriété intellectuelle|Tags: , , , , |