>"%s"notaris

Optische rookmelders verplicht vanaf 2020 (notaris.be)

Zijn de Vlaamse woningen brandveilig? Als we een grootschalig onderzoek uit 2014 mogen geloven, dan klinkt het antwoord “nee”. De grote boosdoener hiervoor is de complexe en versnipperde regelgeving over de rookmeldersverplichtingen. De Vlaamse decreetgever heeft daarom gekozen voor een drastische, maar efficiënte oplossing: een algemene verplichting voor alle eigenaars

2017-05-15T08:35:21+00:00 15 mai, 2017|Categories: Droit de la construction|Tags: |

Internationale huwelijken: Liefde kent geen grenzen, maar de wet wel (notaris.be)

Liefde is grenzeloos, dat zeggen ze vaak. Sommige Belgische koppels dromen van een huwelijk in het warme Provence of in het romantische Italië. Anderen hebben het liefdesgeluk in het buitenland gevonden omdat ze er na hun studies zijn blijven plakken of omdat ze voor het werk ons belgenland hebben verlaten.

2017-02-16T16:20:44+00:00 16 février, 2017|Categories: Droit de la famille|Tags: , |

5 misverstanden over het kopen van een woning (notaris.be)

Misverstand 1: Een verkoopovereenkomst is een voorlopige overeenkomst, de authentieke akte maakt de verkoop definitief. Misverstand 2: Het voorschot dat ik betaal, geeft enkel zekerheid aan de verkoper. Misverstand 3: Het grootste deel van wat ik betaal, komt bij de notaris terecht. Misverstand 4: Ik heb geen hypothecaire lening, dus

2016-12-02T09:44:36+00:00 2 décembre, 2016|Categories: Droit des contrats et des biens|Tags: |

Theo Francken over administratieve vereenvoudiging: “Het notariaat is een voortrekker” (Notarius)

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. Zo staat op het visitekaartje van —Theo Francken (N-VA). In tijden waarin asiel en migratie niet uit het nieuws te branden is, lijkt het alsof de administratieve vereenvoudiging op een laag pitje staat. Wat heeft hij de afgelopen maanden gerealiseerd? Wat zijn

2016-10-20T06:56:43+00:00 20 octobre, 2016|Categories: Legal innovation|Tags: , , |

Witwas bij schenkingsakten (Legal World)

Bespreking van de positie van de notaris ten opzichte van de witwaswetgeving, wanneer hij een schenkingsakte verlijdt. Bijzondere aandacht gaat naar de problematiek van de notaris die tussenkomt bij de schenking van tegoeden die via buitenlandse bankrekening, levensverzekering of juridische constructie aangehouden worden of werden. 

Deskundigenbijstand en wilsgebreken (Larcier)

Met name notarissen en vastgoedmakelaars worden veelvuldig geconsulteerd in de context van de overdracht van een onroerend goed en de genoten deskundigenbijstand kan een invloed hebben op de beoordeling van de rechter. Om die reden is het opportuun stil te staan bij de rol van beide actoren en de impact