>"%s"nalatenschap

Onterven van ouders of grootouders mogelijk, ook bij feitelijke samenwoners! (Pauwels Advocaten)

Auteurs: Pieter Pauwels en Isabel De Pauw (Pauwels Advocaten) Publicatiedatum: 18/11/2017 De ouderlijke reserve wordt afgeschaft in 2018. Vroeger had een ouder van een kinderloos gestorven erflater die zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner niet had begiftigd via schenking of testament, automatisch een reserve van 1/4e van de nalatenschap. Dit betekende dat

2017-11-20T11:15:31+00:00 20 novembre, 2017|Categories: Droit civil Droit de la famille|Tags: , , , |

Cassatie en de transactionele verdelingen: ommezwaai van eerdere rechtspraak (Cazimir)

Op 3 april 2017 heeft het Hof van Cassatie een nieuw arrest gewezen over de problematiek van de (minnelijke) verdeling van nalatenschappen bij wijze van een dading. Waar Cassatie in haar eerdere rechtspraak (arresten van 21 oktober 1943, 21 november 1946 en recent nog 28 januari 2010) uitdrukkelijk de kaart

2017-07-03T11:27:03+00:00 12 juin, 2017|Categories: Droit de la famille|Tags: , , |

Gelden onttrekken aan een nalatenschap is een daad van ‘burgerlijke heling’ (Argus Advocaten)

Iedereen weet ondertussen dat het gevaarlijk is om in dit verband foutieve verklaringen af te leggen vermits dit wordt beoordeeld als een daad van burgerlijke heling (een soort diefstal dus) waardoor men vervallen verklaard wordt op het erfrecht op deze sommen (= de geheelde goederen). Art. 792 B.W., hetgeen stelt:

Hof van Cassatie aanvaardt het finaal verrekenbeding (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 18/04/2017 In een arrest van 24 maart 2017 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over de fiscale uitwerking van een finaal verrekenbeding. Wat is een finaal verrekenbeding? Een finaal verrekenbeding wordt wel eens gebruikt in het kader van een huwelijksvermogensstelsel van scheiding van goederen. In dergelijk stelsel

De onverdeelde nalatenschap is een afgescheiden vermogen (Corporate Finance Lab)

Het inzicht dat de onverdeelde nalatenschap een afgescheiden vermogen vormt, kan bezwaarlijk gemeen goed worden genoemd.  Toch heeft dit inzicht een eerbiedwaardige pedigree. Hiervoor zullen we de volgende rechtsgevolgen als bewijsstuk aanbrengen: indien de deelgenoten volwaardig vereffenen, zijn de gevolgen hiervan tegenwerpelijk aan hun persoonlijke schuldeisers; het BW organiseert zelf

2017-04-18T19:17:50+00:00 18 avril, 2017|Categories: Droit de la famille|Tags: , |