>"%s"merkenrecht

Merkinschrijving kleurencombinatie Red Bull nietig verklaard (Novagraaf)

Auteur: Ghislaine van Lieshout (Novagraaf) Publicatiedatum: 11/12/2017 Red Bull heeft in 2002 en 2010 Uniemerkaanvragen ingediend voor de gecombineerde kleuren blauw en zilver voor energiedranken. Het Gerecht van de Europese Unie (hierna: het Gerecht EU) heeft deze registraties onlangs nietig verklaard, omdat de merken onvoldoende nauwkeurig zijn weergegeven. Achtergrond Het merk Red Bull

Adidas wint strepenstrijd van H&M (Novagraaf)

Auteur: Myrthe Pardoen (Novagraaf) Publicatiedatum: 24/11/2017 Na twintig jaar is er een einde gekomen aan de strepenstrijd tussen Adidas en H&M. Modeketen H&M maakt volgens de rechtbank Den Haag met het gebruik van het twee-strepenteken op sportkleding inbreuk op het drie-strepenmerk van Adidas. Adidas treedt al jaren hard op tegen elk gebruik van

Europese Merkenrecht hervormingen: Wat verandert er vanaf 1 oktober 2017 (Sirius Legal)

Auteur: Thaïssa Nuyens (Sirius Legal) Publicatiedatum: 29/09/2017  Op 15 december 2015 stemde het Europees Parlement in met belangrijke hervormingen met betrekking tot het Europees merkenrecht, wat zorgde voor enkele serieuze wijzigingen. De hervormingen hebben als doel het merkenrecht binnen de EU effectiever, efficiënter, rechtszekerder en consistenter te maken.  Het pakket aan hervormingen

Radio Gaga vs. Lady Gaga: Oppositie tegen een Uniemerk – aanvraag (Dehaese & Dehaese)

Auteurs: Tom Daems en Lieve Dehaese (Dehaese & Dehaese) Publicatiedatum: september 2017 De makers van het televisieprogramma Radio Gaga dienden in februari 2017 een aanvraag in bij het European Union Intellectual Property Office (EUIPO) om ‘Radio Gaga’ als Uniemerk te laten registreren. Zij beschikten reeds over een nationaal (Belgisch) merk

1 oktober 2017: Finalisering hervormingen EU merkenrecht (Novagraaf)

Auteur: Frouke Hekker (Novagraaf) Publicatiedatum: 04/09/2017 Op 1 oktober 2017 zullen enkele bepalingen in werking treden waarmee de eerder aangekondigde hervormingen in het EU merkenrecht worden afgerond. Zo komt per 1 oktober het vereiste te vervallen dat tekens voor grafische voorstelling vatbaar moeten zijn om als merk te kunnen dienen en wordt het Uniecertificeringsmerk

‘MERCI’ en ‘BEDANKT’ identieke tekens (Novagraaf)

Onlangs heeft de Belgische rechtbank van Koophandel uitspraak gedaan in een zaak over chocolademerk Merci. Het is niet de eerste keer dat wordt geprocedeerd over het merk MERCI. Wij schreven eerder al over een zaak waarin werd opgetreden tegen verwatering van het merk en over de bekende slagzin ‘Merci dat jij er bent’. Merkregistraties

Chinezen binden de strijd aan tegen namaak met evoluerend merkenrecht (Monard Law)

Het is algemeen bekend en het blijkt ook jaar na jaar uit de Europese douanerapporten dat China fungeert als een belangrijke spil in de productie en export van namaakgoederen wereldwijd. 88% van de namaak, waaronder speelgoed, sigaretten en kleding, is ‘made in China’. En hoewel het Chinese merkenrecht zich steeds

2017-04-06T10:47:25+00:00 6 avril, 2017|Categories: Droit de la propriété intellectuelle|Tags: , , |