>"%s"mededinging

Priorities of the Belgian Competition Authority for 2021 (CMS)

Author: Annabelle Lepièce (CMS)Publication date: 17/03/2021 On 10 March 2021, the Belgian Competition Authority issued its annual communication setting out its policy priorities for the current year. This publication, which has existed since 2014, explains how the Authority selects its formal investigations and describes its strategic and sectoral priorities for

2021-03-24T08:41:26+00:00 24 mars, 2021|Categories: Droit de la concurrence|Tags: , , |

Bescherming van de Mededinging. Restrictieve mededingingspraktijken (Larcier)

Uittreksel Duiding Mededinging Larcier 2016 - De afwegingsvoorwaarden van artikel 101, lid 3 VWEU zijn ten gronde dezelfde als die van het EEG-Verdrag, en worden meestal gepresenteerd als de twee positieve en twee negatieve voorwaarden: a) de samenwerking draagt bij tot de verbetering van de productie, distributie, dan wel tot de

2016-12-09T09:37:13+00:00 9 décembre, 2016|Categories: Droit de la concurrence|Tags: , , |

Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit heeft een onderzoek tegen Immoweb stopgezet gelet op verbintenissen aangeboden door Immoweb (Persbericht Belgische Mededingingsautoriteit)

Op 30 januari 2015 opende het Auditoraat een ambtshalve onderzoek tegen Immoweb, het bedrijf achter de website www.immoweb.be, de populairste vastgoedsite in België. Het onderzoek had betrekking op zogenaamde Most Favoured Nation-clausules (verder “MFN-clausules”; ook gekend onder de naam “Most Favoured Customer”-clausules) in overeenkomsten tussen Immoweb en ontwikkelaars van software

2016-12-07T11:05:14+00:00 7 décembre, 2016|Categories: Droit de l'informatique Droit de la concurrence|Tags: , |

Onderneming niet automatisch aansprakelijk voor schending van mededingingsrecht door zelfstandige dienstverleners (Eubelius)

In een prejudicieel arrest van 21 juli 2016 (C-542/14) bevestigt het Hof van Justitie dat een onderneming niet automatisch aansprakelijk kan worden gesteld voor mededingingsrechtelijke inbreuken van zelfstandige dienstverleners die voor de onderneming werken. Dit staat in tegenstelling tot het gedrag van werknemers, waarvoor dit wel het geval is. Lees

Mededinging & compliance: 8 basisregels (Monard Law)

Mededingingsrecht is moeilijk, maar compliance hoeft dit niet te zijn. Vereenvoudig de regels tot ze begrijpelijk en logisch zijn. Leer mensen niet meer dan 10 basisregels. Zorg dat ze de reflex hebben om bij twijfel onmiddellijk een jurist (in house/out house) te raadplegen. Monard Law toont ons de weg naar