>"%s"maatschap

De société momentanée à société simple – qu’en est-il de la vente fractionnée de biens immobiliers ? (EY)

Auteurs: Saskia Smet, Pascal Vanzieleghem et Tristan Dhondt (EY) Date de publication: 06/03/2020 Par l’introduction du nouveau Code des sociétés et des associations au 1er mai 2019, le législateur a voulu réduire et simplifier le nombre de formes de sociétés. Ainsi, la société momentanée (« SM »), une forme d’association

2020-03-21T11:49:08+00:00 21 mars, 2020|Categories: Droit des societés TVA et douane|Tags: , , , , , , |

Burgerlijke maatschap en onroerend goed : 5 praktijkgerichte vragen (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 14/11/2017 De burgerlijke maatschap is het controlevehikel bij uitstek voor roerend vermogen. Aandelen, vorderingen, beleggingsportefeuilles, kunst, ja zelfs oldtimers kunnen worden ingebracht in een burgerlijke maatschap in ruil voor deelbewijzen die dan kunnen worden geschonken. Mits de juiste planning, zorgt dit controlevehikel voor een vermindering van de

De burgerlijke maatschap en onroerend goed: Beheer van onroerend vermogen aangekocht door een burgerlijke maatschap (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 20/09/2017 Extra notariële lastgeving voor de zaakvoerder vereist? Bij wijze van voorbeeld kunnen de feiten als volgt worden geschetst: Ouders richten een burgerlijke maatschap op met inbreng liquiditeiten. De deelbewijzen worden geschonken aan de kinderen. Vervolgens koopt de burgerlijke maatschap met de ingebrachte liquiditeiten een onroerend

Vastgoed in een burgerlijke maatschap: Vlabel spreekt zich uit over fiscale gevolgen van inbreng en ontbinding (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 23/08/2017 In een recente voorafgaande beslissing (nr. 17023 van 2 augustus 2017) heeft VLABEL zich voor het eerst uitgesproken over de fiscale gevolgen op het vlak van de registratiebelasting van de inbreng van een onroerend goed in een burgerlijke maatschap, alsook bij de ontbinding ervan. Concreet

Schenking delen burgerlijke maatschap voor Nederlandse notaris: Vlabel geeft zekerheid indien bepaalde aanpassingen worden doorgevoerd (Deknudt Nelis Advocaten)

Zeer veel mensen hebben hun vermogen geschonken aan de volgende generatie (1) met behoud van inkomsten, (2) met behoud van controle én (3) zonder de betaling van schenkbelasting. Uit diverse standpunten en voorafgaande beslissingen die de voorbije maanden afgeleverd werden door Vlabel valt evenwel af te leiden dat dit in

Schenking van een maatschap onder last van een rente krijgt geen ruling van de Vlaamse belastingdienst (Tiberghien)

Bij voorafgaande beslissing nummer 16046 van 30 november 2016 besliste de Vlaamse belastingdienst dat, ondanks de schenking van de deelbewijzen van een burgerlijke maatschap aan de kinderen, deze toch nog met erfbelasting belast zouden worden. Aangezien naar verluidt tegen deze beslissing een beroep werd ingesteld bij de rechtbank van eerste

Je partner is beter niet je maat (Contrast)

Stel je voor… Je onderhandelt met één van je leveranciers. De verstandhouding is uitstekend en je wil nog meer samenwerken. Je bent zelfs bereid om winst met je leverancier te delen. Je staat wel op je zelfstandigheid. Zo wil je geen gezamenlijke vennootschap oprichten, maar eerder een samenwerkingsovereenkomst afsluiten waarin

2017-05-30T15:59:59+00:00 30 mai, 2017|Categories: Droit des societés|Tags: , |

De burgerlijke maatschap met vruchtgebruik: Vlabel viseert vanaf 1 juni 2017 alle opgespaarde vruchten – wat nu? (Eubelius)

Op 27 april 2017 nam VLABEL een nieuw standpunt in over de vraag of burgerlijke vruchten die de vruchtgebruiker niet heeft opgenomen of geherinvesteerd, alsnog aan erfbelasting onderhevig zijn in situaties van gesplitste inschrijvingen blote eigendom en vruchtgebruik. Het nieuwe standpunt geldt voor alle gesplitste inschrijvingen vanaf 1 juni 2017