>"%s"liquidatiereserve

Le fisc annonce des contrôles au sujet des réserves spéciales de liquidation (Tiberghien)

Auteurs: Vincent Vercauteren, Emilie Van Goidsenhoven et Christophe Dillen (Tiberghien) Date de publication: 08/09/2020 En date du 1er octobre 2014, le taux de précompte mobilier sur les bonis de liquidation a été augmenté de manière drastique, passant de 10 à 25 % (par le biais de la loi-programme du 28 juin 2013). Depuis

2020-09-10T09:04:08+00:00 16 septembre, 2020|Categories: Impôts directs|Tags: , |

Hervorming vennootschapsbelasting : is winstreservering een alternatief voor de IPT-verzekering? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 21/11/2017 Biedt de daling van de vennootschapsbelastingtarieven alternatieve mogelijkheden voor een bedrijfsleider om een aanvullend pensioen op te bouwen via zijn vennootschap? Is het idee om winst in de vennootschap te reserveren (en een bijhorende liquidatiereserve aan te leggen), die dan later uitgekeerd kan worden als een

De bijzondere liquidatiereserve voor Belgische vennootschappen: het Grondwettelijk Hof zet vergetelheid wetgever recht (KPMG)

Op 17 februari 2017 werd het wetsartikel van de bijzondere liquidatiereserve discriminerend bevonden door het Belgische Grondwettelijk Hof voor zover vennootschappen met een gebroken boekjaar – in tegenstelling tot vennootschappen met een boekjaar dat samenvalt met het kalenderjaar – geen beroep kunnen doen op de regeling van de bijzondere liquidatiereserve

2017-05-04T08:46:44+00:00 4 mai, 2017|Categories: Impôts directs|Tags: , , |

Bijzondere liquidatiereserve krijgt ruimer toepassingsgebied (voor verleden) (De Broeck Van Laere & Partners)

Vennootschappen die voor aanslagjaar 2012 geen reserves konden “vastklikken” met het oog op een latere belastingvrije uitkering, krijgen nu een tweede kans. Het gaat meer bepaald om kleine vennootschappen met een gebroken boekjaar en een afsluitdatum in de laatste maanden van 2012. Omdat de latere regeling van de bijzondere liquidatiereserve

Nog slechts 13 dagen de tijd om uw fiscaal geschenk binnen te halen: de liquidatiereserve 2013 (Abeka)

Als uw KMO in 2013 winst heeft gemaakt, kunt u eerstdaags nog een bijzondere liquidatiereserve aanleggen. KMO-vennootschappen hebben ten gevolge van de Programmawet van 10/08/2015 de mogelijkheid om een bijzondere liquidatiereserve aan te leggen over de winsten met betrekking tot het aanslagjaar 2014. Het aanleggen van de bijzondere liquidatiereserve heeft

2016-11-21T10:54:55+00:00 21 novembre, 2016|Categories: Impôts directs|Tags: , , |