>"%s"levensverzekering

Données relatives à la santé issues d’objets connectés : nouvelles dispositions dans la loi sur les assurances (Lydian)

Auteurs: Bastiaan Bruyndonckx et Sandra Lodewijckx (Lydian)Date de publication: 29/01/2021 La pratique du « pay as you drive » ou du « pay how you drive » s’est répandue ces dernières années auprès des assureurs auto. Grâce à l’utilisation d’un boîtier placé dans la voiture, le preneur d’assurance peut payer

Nouvelle taxe sur les comptes-titres : quid des réserves de la branche 21 ? (Tiberghien)

Auteurs: Christophe Coudron et Anouk Van der Mast (Tiberghien) Date de publication: 24/11/2020 Début novembre, le Conseil des Ministres a approuvé un avant-projet de loi introduisant une taxe annuelle sur les comptes-titres dans le Code des Droits et Taxes Divers. L’avant-projet a depuis lors été transmis au Conseil d’Etat. Le champ

2020-12-04T08:54:24+00:00 10 décembre, 2020|Categories: Droit des assurances Impôts directs|Tags: , , |

La Cour constitutionnelle confirme l’application du (bref) délai de prescription de trois ans prévu en droit des assurances pour les actions en nullité des assurances-vie de la branche 23 (Lydian)

Auteurs: Jo Willems et Helena Hendrickx (Lydian) Date de publication: 10/11/2020 Dans son arrêt du 22 octobre 2020, la Cour constitutionnelle a jugé que l’application du délai de prescription de trois ans (qui s’applique spécifiquement aux actions dérivant des contrats d’assurance) à l’action en nullité d’une assurance vie de la branche

2020-11-13T11:47:18+00:00 19 novembre, 2020|Categories: Droit des assurances|Tags: , , , |

Modification de l’impôt de succession : imposition uniquement dans le chef de celui qui reçoit quelque chose au moment où il le reçoit (Tiberghien)

  Traditionnellement, quelques modifications importantes de lois ou de décrets sont encore votées en fin d’année afin de pouvoir commencer la nouvelle année sur de bonnes bases. En 2016, la Région flamande a ainsi décidé de modifier, entre autres, l’article 2.7.1.0.6 du Code flamand de la fiscalité (Vlaamse Codex Fiscaliteit,

Vlaamse regering zet enkele puntjes op de ‘i’ inzake erfbelasting op levensverzekeringen (Van Havermaet)

Vorig jaar heeft de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) een aantal betwistbare stellingen ingenomen inzake levensverzekeringen. Hetgeen het meest in het oog sprong, was ongetwijfeld het standpunt inzake de verzekeringsgift dat reeds uitvoerig werd toegelicht in onze vorige nieuwsflash van 25 november 2016. Daarnaast stuitten ook enkele andere standpunten op heel wat

Nieuwe beslissingen VLABEL over erfbelasting (Cazimir)

Bespreking van de beslissingen inzake: Beding van aanwas en terugvalling Levensverzekeringen verbonden aan een beleggingsfonds Uitkeringen uit een private stichting Belastingverhoging wegens tekortschatting in geval van meerdere (onroerende) goederen.

Nieuw VLABEL standpunt schenking levensverzekering (Delboo Advocaten)

Eind oktober 2015 publiceerde de Vlaamse Belastingdienst haar eerste omstreden standpunt omtrent de “verzekeringsgift” en het al dan niet toepassen van erfbelasting op de geschonken contracten. Volgens velen het einde van een interessante successieplanningstechniek… Nu, ongeveer een jaar later, zou alsnog een bruikbare oplossing naar voor zijn geschoven die bovendien

Verzekeringsgiften niet langer dubbel belast (bericht Bart Tommelein)

Na een schenking van een levensverzekeringspolis, zal de begunstigde bij het overlijden van de verzekerde geen erfbelasting meer moeten betalen op het bedrag waarop al schenkbelasting is betaald. Dat werd vrijdag 14 oktober beslist op de Vlaamse ministerraad, op voorstel van minister van Financiën en Begroting Bart Tommelein.

De begunstigingsclausule in het levensverzekeringscontract (Argus Advocaten)

De aanwijzing van een begunstigde in een levensverzekering (hier genoemd de begunstigingsclausule)leidt soms tot ongewenste gevolgen gezien verzekeringsrechtelijke definities afwijken van de inhoud van erfrechtelijke definities. Vaak worden omschrijvingen gebruikt zoals: de kinderen van, de wettelijke erfgenamen, Jan en An nominatief, de nalatenschap, de echtgenoot, de erfgenamen van de verzekeringnemer,

Individuele levensverzekeringen in de huwgemeenschappelijke en erfrechtelijke context (Argus Advocaten)

Levensverzekeringen hadden oorspronkelijk de bedoeling de achterblijvenden bij een plots overlijden financieel op te vangen. Momenteel zijn ze uitgegroeid tot een heus middel van vermogensplanning en wordt er vaak een groot vermogen mee overgedragen. Wat gebeurt er met dergelijke verzekering bij echtscheiding of overlijden? Is het verzekerd kapitaal eigen voor de