>"%s"Larcier

Regels met betrekking tot de uitoefening van de strafvordering volgend op een beslissing van uithandengeving bevolen door een jeugdgerecht (Larcier)

Auteur: Johan Heymans (Duiding Strafprocesrecht, Larcier) Publicatiedatum: juli 2016 Uittreksel Duiding Strafprocesrecht (Larcier – 2017) De wetten van 15 mei 2006 en 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, hebben tal van nieuwe

2017-10-23T11:31:41+00:00 23 octobre, 2017|Categories: Droit pénal|Tags: |

Btw: bijzondere regelingen voor kleine ondernemingen (Larcier)

Auteur: Stefan Ruysschaert (Larcier - Duiding Btw) Publicatiedatum: 15/08/2017 Uittreksel ‘Duiding Btw’ (Larcier – 2017). Inzake btw bestaan een aantal bijzondere regelingen. De forfaitaire regeling vormt één van deze regelingen. Het betreft een optioneel stelsel. Artikel 281 van de btw-richtlijn voorziet in de mogelijkheid om een forfaitaire regeling in te voeren. Deze bepaling

2017-10-23T08:21:15+00:00 23 octobre, 2017|Categories: Droit fiscal TVA et douane|Tags: , |