>"%s"KPMG

Belgium: Transfer pricing compliance, Local file deadline extended to October 2020 (KPMG)

Author: KPMG Publication date: 17/09/2020 The corporate tax and transfer pricing compliance deadline for many Belgian taxpayers is typically toward the end of September (i.e., for companies with financial years ending in December). However, this year, in light of the current coronavirus (COVID-19) pandemic situation, the filing deadline for the

2020-09-22T07:52:05+00:00 22 septembre, 2020|Categories: Impôts directs|Tags: , |

Les bases du plan cafétéria : 10 aspects pratiques (KPMG)

Auteur: KPMG Date de publication: 09/09/2020 Notre expérience acquise dans le domaine du plan cafétaria nous amène à vouloir la partager et vous offrir un aperçu des bases d'un tel plan. Un plan cafétéria est un système grâce auquel l'employé dispose de la possibilité de composer son package salarial dans

2020-09-11T09:26:11+00:00 21 septembre, 2020|Categories: Droit social|Tags: , |

Administrative deferral for DAC6 reporting and Royal Decree (KPMG)

Author: Kris Lievens (KPMG) Publication date: 03/06/2020 On 3 June 2020 the Belgian Federal Tax Authorities announced that an administrative deferral of six months is granted for the reporting obligations under the DAC6 legislation. Additionally, on 4 June 2020 the Royal Decree specifying the penalties for the failure to comply

2020-06-06T13:13:41+00:00 6 juin, 2020|Categories: Impôts directs|Tags: , |

Verscherping Belgisch regime vrijstelling van meerwaarde op aandelen (KPMG)

Auteur: Thomas Zwaenepoel (KPMG) Publicatiedatum: 02/01/2018 De hervorming vennootschapsbelasting, die nog steeds verwacht wordt (voor het grootste deel van de aangekondigde wijzigingen) in werking te treden voor de boekjaren die starten vanaf 1 januari 2018 (aanslagjaar 2019), zal voor vennootschappen betekenen dat de voorwaarden om te kunnen genieten van de

Transferpricingdocumentatie : de relevante data naderen! (KPMG)

Auteur: Thomas Zwaenepoel (KPMG) Publicatiedatum: 02/01/2018 In onder meer onze nieuwsbrief van oktober 2017 besteedden wij aandacht aan de transferpricingdocumentatievereisten in Nederland en België. Naar aanleiding van recente ontwikkelingen in beide landen en met het oog op de nadere relevante data geven wij u hierbij een update. In onder meer onze nieuwsbrief van

2018-01-10T08:39:58+00:00 10 janvier, 2018|Categories: Droit fiscal Impôts directs|Tags: , |

VAT and e-commerce – new legal provisions adopted on 5 December 2017 (KPMG)

Author: Jeroen Gobbin (KPMG) Date of publication: 05/12/2017 The VAT treatment of supplies of goods and services in the digital economy continues to be an area of challenge and change, affecting businesses around the world. On 5 December 2017, the European Union (“EU”) adopted new legal provisions affecting both EU and

2017-12-11T08:22:02+00:00 11 décembre, 2017|Categories: Droit fiscal TVA et douane|Tags: , , |

Ontsnappingsroutes Belgische kaaimantaks aangepakt (KPMG)

Auteurs: Kizzy Wandelaer en Thomas Zwaenepoel (KPMG) Publicatiedatum: 31/10/2017 In het kader van het Zomerakkoord van de Belgische regering werd beslist om de kaaimantaks aan te scherpen, om zo alle achterpoortjes definitief te sluiten. Inmiddels is een voorontwerp van Wet goedgekeurd dat voortvloeit uit dit voornemen. De maatregelen opgenomen in dit voorontwerp zullen (gedeeltelijk)

2017-11-13T09:06:16+00:00 13 novembre, 2017|Categories: Droit fiscal Impôts directs|Tags: , |

Zelfstandige groeperingen van personen – Meer disruptief dan ooit? (KPMG)

Auteur: Jeroen Gobbin (KPMG) Publicatiedatum: 20/09/2017 Btw-spelregels van zelfstandige groeperingen van personen recent gewijzigd in België De nieuwe wetsbepaling van de btw-vrijstelling voor zelfstandige groeperingen van personen, de zogenaamde kostendelende vereniging, is in werking getreden op 1 juli 2016. De nieuwe spelregels en de draagwijdte van deze btw-vrijstelling worden verder toegelicht

2017-10-11T08:47:11+00:00 26 septembre, 2017|Categories: Droit fiscal TVA et douane|Tags: , |

Eindafrekening Nederlandse terbeschikkingstellingsregeling (KPMG)

Houdt het stand onder het belastingverdrag tussen Nederland en België? De Nederlandse fiscale rechters dienen zich regelmatig te buigen over de zogenoemde terbeschikkingstellingsregeling (hierna: TBS-regeling). Op basis van deze antimisbruikregeling worden de inkomsten die een directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga) geniet uit het ter beschikking stellen van vermogen – zoals geld of een

2017-08-15T20:52:06+00:00 12 juin, 2017|Categories: Droit social|Tags: , , , , , |

Conclusie A-G: inwoner België werkzaam in Nederland en België is sociaal verzekerd in Nederland (KPMG)

In de november 2015-editie zijn wij ingegaan op een lopende procedure omtrent de socialezekerheidspositie van een inwoner van België die werkzaam is in Nederland. Gedurende 2009 was hij in dienst van een Nederlandse werkgever en (afgerond) 6,5% van zijn arbeidstijd werkzaam in zijn woonland België. Derhalve zou er in beginsel

2017-05-04T09:06:12+00:00 4 mai, 2017|Categories: Droit social|Tags: , , |