>"%s"kaaimantaks

La Cour constitutionnelle se prononce quant à l’application de la taxe Caïman aux trusts (Tiberghien)

Auteur: Gerd D. Goyvaerts en Emilie Van Goidsenhoven (Tiberghien)Date de publication: 08/02/2021 Une décision du Tribunal de première instance de Bruxelles datant du 11 mars 2020 (A.R.. nr. 2018/4033/A non publié)1 entérinait un accord conclu entre le fondateur d’un trust canadien et l’administration fiscale belge, dans lequel il est reconnu que

La SCI française échappe à la Taxe Caïman. Une bonne nouvelle ? (Tiberghien)

 Auteurs: Gerd D. Goyvaerts et Emilie Van Goidsenhoven (Tiberghien) Date de publication: 03/12/2018 Le nouvel "AR EEE" est paru aujourd’hui dans le Moniteur Belge. Cet Arrêté Royal liste les entités au sein de l’EEE visées par la Taxe Caïman. Quel est l’impact de ce nouvel "AR EEE" pour la SCI française? La Taxe Caïman

2018-12-11T08:26:40+00:00 11 décembre, 2018|Categories: Droit fiscal Impôts directs|Tags: , |

Legislator closes Cayman Tax Loopholes (Laga)

Authors: Mathieu Ex, Caroline Costermans en William Van Steenberge (Laga) Date of publication: 09/12/2017 The Cayman Tax, introduced in 2015, is essentially a lookthrough tax applicable to Belgian Personal Income Tax (“PIT”) and Belgian Legal Entities Tax (“LET”). It targets income generated by qualifying legal arrangements, by attributing it to and taxing it in the hands of

2017-12-13T08:40:25+00:00 13 décembre, 2017|Categories: Droit fiscal Impôts directs|Tags: , |

Ontsnappingsroutes Belgische kaaimantaks aangepakt (KPMG)

Auteurs: Kizzy Wandelaer en Thomas Zwaenepoel (KPMG) Publicatiedatum: 31/10/2017 In het kader van het Zomerakkoord van de Belgische regering werd beslist om de kaaimantaks aan te scherpen, om zo alle achterpoortjes definitief te sluiten. Inmiddels is een voorontwerp van Wet goedgekeurd dat voortvloeit uit dit voornemen. De maatregelen opgenomen in dit voorontwerp zullen (gedeeltelijk)

2017-11-13T09:06:16+00:00 13 novembre, 2017|Categories: Droit fiscal Impôts directs|Tags: , |

Europees Hof bevestigt verbod op fiscale discriminatie van trusts. Gevolgen voor Kaaimantaks? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 30/10/2017 In een arrest van 14 september 2017 (C‑646/15 “Panayi”) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie zich opnieuw uitgesproken over de belemmering van het vrij verkeer gevormd door een exitheffing in een lidstaat. Op zich niets nieuws, ware het niet dat het deze

2017-10-30T14:33:13+00:00 30 octobre, 2017|Categories: Droit fiscal Impôts directs|Tags: , |

Kaaimantaks onder revisie! (Tiberghien)

Auteur: Gerd D. Goyvaerts (Tiberghien) Publicatiedatum: 17/09/2017 Voorontwerp van wet - Kaaimantaks revisie Via een gunstige wind dwarrelde op kantoor een tekst neder die bleek als voorwerp te hebben een volledige revisie van wat wij genoegzaam “de kaaimantaks” noemen. Aangezien het becommentariëren van voorontwerpen die nog niet de zegen hebben

2017-10-11T08:49:24+00:00 25 septembre, 2017|Categories: Droit fiscal Impôts directs|Tags: , |

Quid beurstaks en beleggingen door “juridische constructies” die onder de Kaaimantaks vallen? : Minister van Financiën “zet de puntjes op de i” (Tiberghien)

Tot en met 31 december 2016 was de beurstaks in principe louter verschuldigd bij verrichtingen in België. De Wet van 25 december 2016 breidde het toepassingsgebied van de Belgische beurstaks uit naar verrichtingen met betrekking tot beleggingen aangehouden in het buitenland. De beurstaks is nu ook verschuldigd indien het “order”

2017-04-21T10:59:33+00:00 21 avril, 2017|Categories: Impôts directs|Tags: , , |

‘Gecertificeerde maatschap’ : toepassing kaaimantaks bevestigd (Laurius)

Zoals reeds gemeld, heeft de Rulingcommissie de toepassing van de 'doorkijkbelasting' op juridische constructies (de zgn. 'kaaimantaks') verduidelijkt in een aantal recentelijk gepubliceerde rulings. Hierna wordt ingegaan op een beslissing die handelt over een zogenaamde 'gecertificeerde maatschap', zijnde een burgerlijke maatschap naar Belgisch recht waarvan de deelbewijzen gecertificeerd zouden worden door middel van een

2017-03-29T10:34:50+00:00 29 mars, 2017|Categories: Impôts directs|Tags: , , , |

Nieuwe regels Belgische beurstaks. Quid beleggingen door juridische constructies? (Tiberghien)

Omtrent de draagwijdte van de Belgische beurstaks (hierna TOB) en beleggingen door juridische constructies bestaat enige discussie. Volgens een reactie van de Minister van Financiën in de Kamercommissie Begroting en Financiën kan de notie “onrechtstreeks” ook verwijzen naar orders door juridische structuren waarvan de uiteindelijke begunstigde inwoner van België is

2017-03-29T10:35:55+00:00 9 mars, 2017|Categories: Droit financier Impôts directs|Tags: , , |