>"%s"inbreng

Vastgoed in een burgerlijke maatschap: Vlabel spreekt zich uit over fiscale gevolgen van inbreng en ontbinding (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 23/08/2017 In een recente voorafgaande beslissing (nr. 17023 van 2 augustus 2017) heeft VLABEL zich voor het eerst uitgesproken over de fiscale gevolgen op het vlak van de registratiebelasting van de inbreng van een onroerend goed in een burgerlijke maatschap, alsook bij de ontbinding ervan. Concreet

Oppassen geblazen met niet-volgestorte aandelen! (Flex Advocaten)

Heeft u er ooit al bij stilgestaan of uw aandelen al dan niet zijn volgestort? De impact van niet-volgestorte aandelen is immers niet te onderschatten. De belangrijkste plicht van een aandeelhouder in een volkomen rechtspersoon, zoals in een BVBA, is het volstorten van zijn inbreng. Op die manier beschikt de

2017-05-12T14:19:30+00:00 12 mai, 2017|Categories: Droit des societés|Tags: , |

Nieuwe regeling « inbrengmeerwaarden »: ook van toepassing bij verkoop van aandelen? (Lydian)

Vanaf 1 januari 2017 geldt een nieuwe regeling voor "inbrengmeerwaarden". Het gaat hier om een meerwaarde op aandelen die een natuurlijk persoon realiseert bij inbreng in een Belgische of buitenlandse vennootschap, en die voor hem of haar onbelast blijft omdat ze wordt vrijgesteld in het kader van "normale verrichtingen van

2017-04-20T08:19:25+00:00 20 avril, 2017|Categories: Impôts directs|Tags: , , |

De burgerlijke maatschap en onroerend goed: enkele fiscale aspecten bij de inbreng van onroerend goed (Cazimir)

In dit artikel bekijken wij de fiscale aspecten van de burgerlijke maatschap met onroerend vermogen. In de eerste plaats stelt zich de vraag naar de heffing van registratiebelasting (in het Vlaamse Gewest) bij de inbreng van een onroerend goed in een maatschap. Ook de gevolgen van een inbreng op het

2017-03-13T15:39:00+00:00 13 mars, 2017|Categories: Droit des societés Impôts directs|Tags: , , , |

De inbreng in de huwgemeenschap onder ontbindende voorwaarde: fiscaal misbruik volgens VLABEL (Cazimir)

In een ruling van 9 januari 2017 heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) zich uitgesproken over een techniek van successieplanning via huwelijkscontract. In deze beslissing heeft VLABEL geoordeeld dat de inbreng van goederen in het gemeenschappelijk vermogen onder de optioneel ontbindende voorwaarde van ontbinding van het huwelijk door overlijden van de andere

Nieuwe beslissingen VLABEL over registratiebelasting (Cazimir)

Het Burgerlijk Wetboek laat echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel of een stelsel van scheiding van goederen met een toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen uitdrukkelijk toe om - roerende en onroerende - goederen in de huwgemeenschap in te brengen. Deze inbreng is op zich te beschouwen als een huwelijksvoordeel en dus ten

Inbreng van aandelen in een holding uiterlijk per 31/12/2016 onder oude regime – voorzichtigheid geboden (Mattijs Voet & Co)

Vanaf 1 januari 2017 zal het fiscaal gestorte kapitaal op het niveau van de holdingvennootschap beperkt worden tot de aanschaffingswaarde van de ingebrachte aandelen (en dus niet, zoals voorheen het geval was, de actuele aandelenwaarde). Het verschil tussen de actuele aandelenwaarde en de aanschaffingswaarde zou alsdan als “belaste reserve in

Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-Europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (Larcier)

Uittreksel ‘Inbreng van een algemeenheid van goederen of een tak van werkzaamheid – Boekhoudkundige en fiscale aspecten. Nieuwe bijgewerkte editie 2016 ’ (Nancy De Beule, Lode Agache, Christian Van Craeyvelt – Larcier)