>"%s"huwelijksvermogensrecht

Réforme du droit des régimes matrimoniaux (Tiberghien)

Auteurs: Alain Van Geel, Larissa De Wulf, et Carolyn Vanthienen (Tiberghien) Date de publication: 23/08/2018 Après la réforme du droit successoral par la loi du 31 juillet 2017, c’est à présent le droit des régimes matrimoniaux qui est réformé. Le 27 juillet dernier, la loi du 22 juillet 2018 modifiant notamment le droit des

Inwerkingtreding van een hervormd huwelijksvermogensrecht voorzien op 1 september 2018 (Sherpa Law)

Auteur: Sherpa Law Publicatiedatum: 11/01/2018 Na de hervorming van ons erfrecht werd aangekondigd dat ook het huwelijksvermogensrecht een grondige update zou ondergaan. Ondertussen zijn de teksten bekend en bespreken we hierna de krachtlijnen hiervan. Het wetsvoorstel van 13 december jl. voorziet in de inwerkingtreding van een hervormd huwelijksvermogensrecht samen met

Na de hervorming van het erfrecht, nu het huwelijksvermogensrecht! (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 15/01/2018 Na de recente hervorming van het erfrecht werd op 1 december het wetsvoorstel tot hervorming van het huwelijksvermogensrecht ingediend. De bedoeling is om de hervorming van het huwelijksvermogensrecht in werking te laten treden op 1 september 2018, op hetzelfde moment als het hervormde erfrecht. De

Vlaanderen trekt nu al een fiscale streep door de geplande hervorming van het huwelijksvermogensrecht (Van Havermaet)

Auteur: Frederic Heylen (Van Havermaet) Publicatiedatum: 21/12/2017 In een eerdere nieuwsflash (zie artikel ‘Vlaamse Regering trekt een fiscale streep door successieplanning via huwelijkscontract’) hebben wij u ingelicht over het voornemen van de Vlaamse Regering om een fiscale streep te trekken door vele successieplanningen via huwelijkscontract. Op 6 december jl. werd het

Aan alle mooie liedjes komt een einde : einde (fiscale voordelen) van het finaal verrekenbeding en het verblijvings-en keuzebeding onder last in zicht (Sherpa Law)

Auteur: Sherpa Law Publicatiedatum: 14/12/2017 Op 6 december jl. werd een ontwerp van decreet gestemd in het Vlaamse Parlement waarin onder meer enkele - op het eerste zicht kleine - aanpassingen aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit werden doorgevoerd. De aangekondigde aanpassingen hebben evenwel belangrijke gevolgen voor de fiscale uitwerking van

Beroepsschulden binnen het huwelijk. Wie betaalt ze? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 12/12/2017 Wanneer u op het moment van uw huwelijk of nadien geen huwelijkscontract hebt opgemaakt, valt u automatisch onder het wettelijk stelsel. Dit is het huwelijksvermogensstelsel waarvan de wetgever heeft gedacht dat het passend was voor de meeste koppels. Het wettelijk stelsel kent twee soorten vermogens:

2017-12-15T09:14:21+00:00 15 décembre, 2017|Categories: Droit civil Droit de la famille|Tags: , |

Hervorming huwelijksvermogensrecht goedgekeurd door ministerraad op 1 december 2017 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 04/12/2017 De nieuwe regels rond het huwelijk, die op 1 december 2017 door de ministerraad werden  goedgekeurd, moeten koppels vanaf 1 september 2018 beter beschermen bij echtscheiding of  overlijden. De in het oog springende wijzigingen: 1. Een variant op de ‘scheiding van goederen’ om de zwakke partner

2017-12-04T07:42:32+00:00 4 décembre, 2017|Categories: Droit civil Droit de la famille|Tags: |

Solidariteit tussen echtgenoten via huwelijkscontract fiscaal onder vuur (Tiberghien)

Auteurs: Griet Vanden Abeele, Dominique De Bie en Jessica Vanhove (Tiberghien) Publicatiedatum: 19/09/2017 Voorontwerp van decreet gaat te ver Vlaams Minister van Begroting Bart Tommelein kondigde eind juli aan “paal en perk te stellen aan het oneigenlijk ontwijken van erfbelasting” via huwelijkscontract. Daartoe werd voorontwerp van decreet tot aanpassing van de Vlaamse Codex Fiscaliteit uitgewerkt. De uitgewerkte

Echtscheiding en huwelijksvermogen in internationale context (Cazimir)

Auteur: Cazimir Publicatiedatum: 21/08/2017 Regelmatig krijgen wij de vraag van cliënten met een internationaal profiel of wij voor hen een echtscheidingsprocedure kunnen opstarten. Deze vraag kan door de specialisten van het kantoor op zeer korte tijd worden beantwoord. Meestal betreft het Belgen die in het buitenland wonen en/of werken of

2017-10-11T09:05:20+00:00 22 août, 2017|Categories: Droit de la famille|Tags: , , |

Vennootschappen en echtscheiding: aan wie behoren de aandelen toe na echtscheiding? (Flex Advocaten)

Een echtscheiding is ingrijpend op verschillende niveaus. Waar u misschien niet onmiddellijk bij stil staat is dat een echtscheiding ook een impact kan hebben op uw vennootschap. Zijn de aandelen na echtscheiding gemeenschappelijk of eigen? De eigendom van de aandelen is afhankelijk van het huwelijksstelsel waaronder u met uw echtgeno(o)t(e)