>"%s"HCGB Advocaten

De schenking met last en de schenkbelasting (HCGB Advocaten)

Auteur: HCGB Advocaten Publicatiedatum: 19/11/2017 Is een schenking met last onderworpen aan de schenkbelasting en zo ja wanneer en hoe? Op deze vraag antwoordde Vlabel recent in een voorafgaande beslissing. De concrete omstandigheden van de zaak luidden als volgt: mevrouw A, 74 jaar oud, wenste een studio (met een waarde van 112.000

De schenking met last en de schenkbelasting (HCGB Advocaten)

Auteur: HCGB Advocaten Publicatiedatum: 19/11/2017 Is een schenking met last onderworpen aan de schenkbelasting en zo ja wanneer en hoe? Op deze vraag antwoordde Vlabel recent in een voorafgaande beslissing. De concrete omstandigheden van de zaak luidden als volgt: mevrouw A, 74 jaar oud, wenste een studio (met een waarde van

Cassatie bevestigt : sterfhuisclausule ook onbelast wanneer inkorting wordt bekomen (HCGB Advocaten)

In een vorig nieuwsbericht meldden wij dat het Hof van Cassatie heeft beslist dat noch art. 5 (oud), noch art. 7 (oud) W.Succ. op een “sterfhuisclausule” van toepassing is, nadat het eerder reeds de toepassing van enkel art. 5 (oud) W.Succ. had uitgesloten. Op 24 maart ll. besliste het Hof

“65-plusser spaart niet maar geniet”. En wat dan met de successieplanning? (HCGB Advocaten)

65-plussers hebben thans een hoge levensverwachting. Zij willen van het leven profiteren. Het ligt dan ook niet in hun bedoeling om hun vermogen weg te schenken aan hun kinderen. Dat vermogen is immers meestal nodig om in het (ruimer bemeten) levensonderhoud te voorzien en om het hoofd te kunnen bieden

Tarieven tussen vreemden in de Vlaamse erfbelasting weldra lager? (HCGB Advocaten)

Minister Tommelein heeft, voor de tweede maal, aangekondigd dat hij de tarieven inzake erfbelasting tussen broers en zusters en tussen verdere bloedverwanten en tussen niet-verwanten wil verlagen. Broers en zusters betalen tussen de 30% en de 65%. Verdere bloedverwanten en niet verwanten betalen tussen 45% en 65%. In dit laatste

Asymmetrische “uitbreng” van het gemeenschappelijk vermogen naar het eigen vermogen van de niet terminaal zieke echtgenoot, kort vóór het overlijden van de terminaal zieke echtgenoot, is ook een fiscaal misbruik volgens Vlabel (HCGB Advocaten)

Vlabel  verwijt de erfgenamen art. 2.7.1.0.4 VCF te hebben ”gefrustreerd” en past de sanctie van het fiscaal misbruik toe. Er wordt belast alsof er geen uitbreng is geweest en de langstlevende de gemeenschappelijke roerende goederen bij huwelijksvoordeel heeft verkregen.