>"%s"Grondwettelijk Hof

La Cour constitutionnelle se prononce quant à l’application de la taxe Caïman aux trusts (Tiberghien)

Auteur: Gerd D. Goyvaerts en Emilie Van Goidsenhoven (Tiberghien)Date de publication: 08/02/2021 Une décision du Tribunal de première instance de Bruxelles datant du 11 mars 2020 (A.R.. nr. 2018/4033/A non publié)1 entérinait un accord conclu entre le fondateur d’un trust canadien et l’administration fiscale belge, dans lequel il est reconnu que

La Cour constitutionnelle confirme l’application du (bref) délai de prescription de trois ans prévu en droit des assurances pour les actions en nullité des assurances-vie de la branche 23 (Lydian)

Auteurs: Jo Willems et Helena Hendrickx (Lydian) Date de publication: 10/11/2020 Dans son arrêt du 22 octobre 2020, la Cour constitutionnelle a jugé que l’application du délai de prescription de trois ans (qui s’applique spécifiquement aux actions dérivant des contrats d’assurance) à l’action en nullité d’une assurance vie de la branche

2020-11-13T11:47:18+00:00 19 novembre, 2020|Categories: Droit des assurances|Tags: , , , |

Het fiscaal visitatierecht blijft overeind, doch binnen duidelijke grenzen! (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 04/12/2017 Op 12 oktober 2017 sprak het Grondwettelijk Hof zich uit over een prejudiciële vraag. De verwijzende rechter wilde nagaan of de fiscale visitatie, neergeschreven in artikel 319, lid 1 WIB en 63, lid 1 WBTW verenigbaar was met de grondrechten vervat in de artikelen 15

2017-12-06T10:09:16+00:00 6 décembre, 2017|Categories: Droit fiscal Impôts directs|Tags: , , |

Fiscus mag niet vrij rondsnuffelen in beroepslokalen, of misschien toch wel? (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 30/10/2017 De belastingplichtige zou op grond van artikel 319 WIB 92 de fiscus bij een controle “vrije toegang (moeten) verschaffen” tot de beroepslokalen en alle papieren die zich daar bevinden. Maar de fiscus heeft geen actief zoekrecht, zoals bijv. een onderzoeksrechter. Lees

Fiscale visitatie omvat geen algemeen huiszoekingsrecht… (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 13/10/2017 … zo blijkt uit een recent arrest van het Grondwettelijk Hof, uitgesproken op 12 oktober 2017 (nr. 116/2017). De fiscus mag dus geen kasten opentrekken of ongewild servers van belastingplichtigen volledig kopiëren, zonder de toestemming van de belastingplichtige. Nochtans was de

Aanslag geheime commissielonen: Grondwettelijk Hof perkt ontsnappingsroute in (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 18/09/2017 In principe volstaat het nu om de verkrijger van een “geheim commissieloon” tijdig te identificeren om aan de aanslag geheime commissielonen te ontsnappen. Maar volgens het Grondwettelijk Hof mag die ontsnappingsroute niet toegepast worden als de fiscus niet meer in staat

Het adoptieverbod voor broers en zussen is ongrondwettelijk (Desdalex)

Auteur: Desdalex Advocaten Publicatiedatum: 17/08/2017 Het Grondwettelijk Hof heeft in een zeer recent arrest (13 juli 2017) het adoptieverbod voor broers en zussen dat sinds lange tijd in ons Belgisch adoptierecht terug te vinden was, ongrondwettelijk verklaard. De feiten zijn als volgt : een zus wenst de dochter van haar

2017-08-29T06:55:42+00:00 29 août, 2017|Categories: Droit de la famille|Tags: , , |

Ontslag van een contractueel personeelslid in de publieke sector: de hoorplicht is weer terug (Sotra)

Auteur: Sotra Publicatiedatum: 01/08/2017 Statutaire ambtenaren die door hun gedrag een ernstige individuele maatregel kunnen opgelegd krijgen, hebben het recht om daaromtrent voorafgaandelijk gehoord te worden. Volgens een arrest van het Grondwettelijk Hof van 6 juli 2017, geldt dit principe ook voor de contractuele personeelsleden in de publieke sector wanneer zij

Het gebrek aan een wettelijke en dwingende conclusiekalender voor de raadkamer schendt de Grondwet noch het recht op een eerlijk proces (Waeterinckx Advocaten)

Het Grondwettelijk Hof oordeelde op 11 mei 2017 (nr. 52/2017) zoals verwacht kort en bondig dat art. 152 van het Wetboek van Strafvordering (Sv.) niet van toepassing is op de regeling van de rechtspleging. Dit betekent dat de bindende regeling van conclusietermijnen voor de raadkamer niet kan worden afgedwongen op